Articulând puncte de vedere opuse

articulând puncte de vedere opuse

Substantivele pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere, în funcție de limbă.

articulând puncte de vedere opuse

După forma internă și proveniență Din acest punct de vedere, în primul rând există substantive bază, formate dintr-un radical substantival însoțit eventual de afixe flexionare [1]. Aceste substantive pot fi moștenite, în română din limba latină ex. În al doilea rând, pe terenul propriu al limbii se formează substantive.

articulând puncte de vedere opuse

Unele se constituie prin derivare cu sufixemai rar cu prefixe în exemple, cu litere aldine : din alte substantive: iepuraș, lupoaică, nucet, tristețe, țărănime, străbun etc. Compunerea furnizează de asemenea substantive, ex. Substantive mai apar și prin conversiune din cuvinte alte părți de vorbire, care astfel preiau trăsături ale substantivelor propriu-zise, de pildă, într-o limbă ca româna, se articulează: leneșul din adjectivparte de propoziție care se substantivează cel mai frecventtreiul din numeralsinea din pronumeaproapele din adverboful din interjecție etc.

  1. Substantiv - Wikipedia
  2. Gimnastica de remediere a miopiei ochilor
  3. Разве ты не понимаешь, Николь, - Большой Майкл выскочил из своего кресла в очередной .
  4. По спине Николь пробежал холодок.
  5. Какое еще вознаграждение.
  6. Craniu - Wikipedia

În franceză devine uneori substantiv forma unică de infinitiv, ex. În engleză este frecventă folosirea ca substantiv a formei de participiu prezent a verbului ex. În maghiară, formele verbale care pot deveni substantive sunt participiul prezent ex.

Substantiv

Se comportă sintactic ca substantivele și grupurile de cuvinte neanalizabile numite locuțiuni substantivaleex. După criteriul flexionar În limbile flexionare cu declinare sunt stabilite clase și subclase de flexiune numite declinări, caracterizate prin desinențele pe care le au în comun substantivele din aceeași sub clasă.

În română, de exemplu, după Avramsunt trei declinări [21]. După trăsăturile semantice Din acest punct de vedere există mai multe clase de substantive, caracterizate și prin anumite trăsături gramaticale, clase stabilite inclusiv în funcție de limbă.

articulând puncte de vedere opuse

Substantive comune și proprii Substantivele comune se opun celor proprii. Primele denumesc clase de obiecte sau de indivizi, materii, clase de locuri, fenomene, acțiuni, rezultatul unor acțiuni, însușiri, relații, sentimente, ex. Cele din urmă sunt nume de indivizi unici, de locuri unice, ex.

Account Options

Substantive individuale și colective Alte două clase de substantive opuse ca sens sunt cele individuale, care, la singular, denumesc o singură entitate ex. Acestea denumesc la singular mai multe entități identice considerate un întreg.

Unele sunt substantive bază ex. Substantive concrete și abstracte Substantivele se mai împart și în concrete și abstracte.

Primele au un conținut reprezentabil în planul senzorial, denumind obiecte, indivizi, materii, fenomene arbore, bondar, masă, pământ, trăsnet etc. Cele din urmă au un conținut nereprezentabil în planul senzorial, desemnând însușiri, relații, sentimente, rezultatul unor acțiuni, etc.

articulând puncte de vedere opuse

În general sunt tratate ca animate substantivele care denumesc persoanele și animalele. Substantive inanimate sunt în general numele de obiecte naturale sau artificiale, de materii, de locuri, precum și cele de fenomene și de noțiuni abstracte, dar și cele de plante și de animale cu o complexitate relativ mică [23]. De pildă, în unele limbi din Africaprecum limbile bantuse disting prin afixe specifice până la douăzeci de clase de animate și inanimate.

Acești clasificatori pot fi cuvinte diferite după cum substantivul denumește o persoană, un obiect plat, un obiect rotund, o materie comestibilă etc. În limbi europene, corespunzătoare ale unor asemenea cuvinte sunt substantivele folosite în mod specific pentru exprimarea cantităților în funcție de ceea ce denumește substantivul a cărui cantitate se exprimă, ex. Clase de substantive după gen În limbi ca cele indoeuropeneprintre animate și inanimate sunt marcate gramatical numai genurile gramaticale, cel neutru fiind specific pentru inanimate, în limbile care posedă acest gen.

În română această marcare articulând puncte de vedere opuse relativ puțin riguroasă, în primul rând prin acordul determinanților cu substantivele neutre, la masculin când sunt la singular și la feminin când sunt la plural. O marcă formală specifică a neutrului este numai desinența de plural -uri a unor substantive, moștenită din terminația latinească -ora ex.

Spre deosebire de română, în limbi slave precum BCMS, genul neutru se distinge de regulă clar, în primul rând prin două desinențe de nominativ singular, ex. Alte limbi care posedă categoria genului gramatical disting numai masculinul și femininul. În privința acestora, animatele articulând puncte de vedere opuse împart în două subclase.

Una este cea a substantivelor epicene, care au o singură formă pentru ambele genuri sau numai cea de masculin, sau numai cea de femininprecum cuc, veveriță etc. Ele se opun celor nenumărabile, nume de materii ex.

Dunărea [32]. Acestea nu pot avea numărul plural, cu excepția unora, atunci când prezintă o nuanță de sens diferită, ex. O clasă aparte o constituie substantivele care au numai formă de plural, printre ele fiind numărabile și nenumărabile, unele care sunt astfel într-o limbă putând avea corespondent cu ambele numere în alta.

În unele limbi sunt și alte opoziții de număr decât singular vs.

De pildă, în limba slovenă se păstrează din slava veche numărul dual. Sintaxa substantivului Substantivul poate îndeplini orice funcție sintactică în propoziție, în unele limbi inclusiv cea de predicatsau cel puțin să participe la constituirea predicatului. Subiect În calitate de subiect, în limbile fără declinare, subiectul este indicat numai de locul său fix, primul în propoziție, dacă aceasta este neutră, adică subiectul este totodată tema ei din punct de vedere comunicativ și nicio parte a ei nu este scoasă în evidență.

În limbile cu declinare suficient de dezvoltată, de exemplu latina, substantivul subiect este marcat printr-o desinență specifică, cea de nominativ. Aceasta poate fi efectivă, diferită de desinențele celelorlalte cazuri, eventual să coincidă cu cea a altui caz sau întărirea ajutoarelor pentru vedere altor cazuri, dar nu într-atâta încât să creeze confuzii. Desinența nominativului poate fi și nulă, și astfel cazul nominativ să se deosebească de celelalte cazuri prin faptul că acestea au desinențe efective.

Meniu de navigare

Nume predicativ și element predicativ suplimentar Ca nume predicativ, substantivul este una din părțile de vorbire care poate participa la formarea predicatului nominal.

În unele limbi poate constitui predicatul articulând puncte de vedere opuse și fără verb copulativ. S-a întors profesoară [43]. Complemente Substantivul poate exprima și orice specie de complement.

Complement direct În limbile fără declinare, ca franceza sau engleza, complementul direct nu este indicat decât de locul său fix în propoziția neutră, în aceste limbi după predicat vezi mai sus.

În română, unele substantive CD, în anumite situații, sunt cu prepoziția pe ex. Îl văd pe Ionaltele fără prepoziție: Am citit articolul [44]. În limbile cu declinare menționate aici, CD este la cazul acuzativ. În BCMS poate fi și la genitiv fără prepoziție, atunci când implică o cantitate nedeterminată, ex. Alte complemete Alte tipuri de complemente indirectde agentcircumstanțiale sunt marcate, în funcție de limbă, de natura substantivului și de construcție, fie numai de desinențe cazuale, fie numai de prepoziții, fie de desinențe împreună cu prepoziții.

În română se întâlnesc toate cele trei cazuri [46] : Scriu părinților — complement indirect CI la cazul dativ marcat de desinență; Scrie pentru copii — CI la cazul acuzativ fără desinență specifică, cu prepoziție; Luptă împotriva războiului — CI la cazul genitiv marcat de desinență, cu prepoziție. Atribut Atributul substantival este de asemenea marcat, în funcție de limbă, de natura substantivului și de construcție, fie numai de desinențe cazuale, fie numai de prepoziții, fie de desinențe împreună cu prepoziții.

În franceză, atributul substantival este de cele mai multe ori cu prepoziție ex. În engleză, substantivul cu funcție de atribut este deseori fără prepoziție și plasat înaintea substantivului determinat ex.

articulând puncte de vedere opuse

Exprimarea posesorului are această structură de regulă cu determinant inanimat ex. Apoziție În limbile cu declinare, apoziția exprimată prin substantiv poate fi, în funcție de limbă, acordat sau neacordat în gen, număr și caz cu substantivul pe lângă care stă.

În română, într-un stadiu mai vechi al limbii, apoziția se acorda în caz ex. I-am scris Floricăi, surorii meledar în limba actuală este de regulă la nominativ: I-am scris Floricăi, sora mea [65]. Substantivul ca regent Articulând puncte de vedere opuse poate, la rândul lui, articulând puncte de vedere opuse subordoneze alte cuvinte și, în această calitate, să le impună, în funcție de limbă și de natura subordonatului, anumite trăsături. În primul rând, substantivul poate avea determinanți abstracți.

Printre aceștia, în unele limbi, poate avea articole: hotărât și nehotărât în limbi ca româna, franceza, engleza sau maghiarape lângă acestea, articol partitiv, ex.

Acestora, substantivul le impune, prin acord, categoriile gramaticale pe care le are în limba dată, adică genul, numărul și cazul ex. Pe de altă parte, articolele nu se analizează sintactic, ci, în această privință, se iau împreună cu substantivul. Alte limbi, ca majoritatea celor slave, nu au articole. Alți determinanți abstracți, adjective pronominalese pot analiza sintactic ca atribute adjectivale și se acordă sau nu, în funcție de limbă, în categoriile gramaticale pe care le are substantivul în limba dată.

Același lucru este valabil și pentru atributele exprimate prin adjective calificative și relaționale.

Regiuni craniene[ modificare modificare sursă ] Partea interioară a craniului se numește endocraniu iar parte exterioară exocraniu. Pe de altă parte, craniul poate fi segmentat pe verticală și în acest caz se vorbește despre craniul superior sau bolta craniană în latină : calvaria și craniul inferior sau baza craniului lat: basis cranii.

Ațiputeafiinteresat