Defecte cardiace și vedere. Difficulties in ultrasound diagnosis of fetal congenital conotruncal heart malformations

defecte cardiace și vedere

However, the prenatal diagnosis of these cardiac anomalies is more difficult to obtain because most of these abnormalities have a normal four-chamber appearance during routine fetal ultrasound screening. Early diagnosis and appropriate therapeutic behavior of severe and critical CHAs are essential to improve outcome. Keywords conotruncal CHA, prenatal diagnosis, ultrasonographic fetal screening Rezumat Anomaliile cardiace congenitale ACC fetale rămân cele mai ce este hipermetropie sau miopie malformaţii congenitale întâlnite la naştere şi reprezintă principala cauză a mortalităţii infantile în ţările dezvoltate.

Cu toate acestea, diagnosticul prenatal al acestor anomalii este mai dificil, deoarece majoritatea acestor anomalii au un aspect normal al imaginii de patru camere în timpul screeningului ecografic fetal de rutină.

Neurosifilis și vedere precoce şi conduita terapeutică adecvată a ACC grave şi critice sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea rezultatului. Cuvinte cheie ACC conotruncale diagnostic prenatal screening ecografic fetal Introducere Malformaţiile cardiace conotruncale sunt anomalii congenitale ale tractului de ejecţie cardiac, care includ defecte precum tetralogia Fallot TFatrezia pulmonară cu defect septal ventricular, ventriculul drept cu dublă cale de ejecţie DORVventriculul stâng cu dublă cale de ejecţie DOLVtrunchiul arterial comun, transpoziţia de vase mari TGAdefectele septale ortopulmonare şi arcul aortic întrerupt defecte cardiace și vedere tip B 1.

Acest grup de defecte cardiace este mai frecvent întâlnit la feţii care asociază anomalii cromozomiale precum trisomiile 13, 16 şi 18, deleţii ale cromozomului 9 sau deleţia 22q De asemenea, ACC conotruncale se asociază cu diverse malformaţii extracardiace, precum cele ale sistemului nervos central holoprozencefalie, agenezie de vermis, microcefalie, chist de plex coroidianale tubului gastrointestinal şi defecte de perete abdominal omfalocel, atrezie de esofag, atrezie duodenală, hernie diafragmatică, gastroschizismalformaţii ale sistemului urogenital rinchi polichistic, agenezie renalăale sistemului osos picior strâmb sau cu alte anomalii, precum hidrotoraxul sau situs inversus 2.

Din punctul de vedere al dezvoltării embriologice, regiunea conotruncală reprezintă tractul de ejecţie al cordului aflat în dezvoltare şi cuprinde două subsegmente miocardice, conul cardiac şi trunchiul arterial. Defecte cardiace și vedere arterial este un segment fibros, localizat superior de valve, aflat în continuitate cu aorta ventrală sacul aorticdin care se vor dezvolta arterele mari ale inimii.

Perniţa conică endocardică stângă localizată inferiorrespectiv perniţa endocardică dreaptă localizată superior se vor uni şi vor forma septul conotruncal. Perniţele endocardice intercalate vor da naştere valvelor semilunare.

imagini de înșelăciune cum să mărești vederea

În continuare, are loc o rotaţie a joncţiunii conoventriculare, respectiv a joncţiunii conotruncale, ambele în direcţia acelor de ceasornic, aproximativ la grade. Rotaţia conoventriculară aduce aorta în continuare cu ventriculul stâng, respectiv artera pulmonară în continuare cu ventriculul drept.

Rotaţia conotruncală stabileşte relaţia corectă dintre vasele mari ale inimii aorta localizată la stânga şi posterior de artera pulmonară. O etapă importantă este şi absorbţia conului cardiac. Într-o inimă normală, conul subaortic este absorbit complet. În dezvoltarea regiunii conotruncale, celulele crestelor neurale joacă un rol important 3,4. Referitor la dezvoltarea anomaliilor cardiace conotruncale, trunchiul arterial comun apare în urma eşecului diviziunii septului aortopulmonar.

Septul infundibular care se dezvoltă din septul conal se dezvoltă anterior şi superior şi apar elemente de TF. În cazul DORV, rotaţia conoventriculară se bazează pe ce con persistă; dacă ambele conuri persistă, amândouă se vor naşte din ventriculul drept. În DOLV, ambele conuri sunt absente şi ambele artere sunt localizate posterior şi se dezvoltă din ventriculul stâng. În D-TGA, nu apare rotaţia conoventriculară, persistă conul subaortic, cu o resorbţie completă a conului subpulmonar.

Defectele septale conoventriculare defecte cardiace și vedere caracterizează prin absenţa septului infundibular, defecte cardiace și vedere apariţia defectelor septale ventriculare subinfundibulare, subpulmonare sau de malaliniament. Este important de ştiut faptul că asocierea ACC conotruncale cu anomaliile faciale sau ale timusului este frecvent întâlnită, întrucât timusul şi glandele paratiroide sunt, la rândul lor, dezvoltate din arcurile faringiene 3 şi 4, asemănător regiunii conotruncale a cordului 3,4.

Diagnosticul ultrasonografic al celor vedere super ascuțită întâlnite ACC conotruncale Ecocardiografia fetală EF are un rol în îmbunătăţirea rezultatelor chirurgicale la anumiţi feţi cu boli cardiace congenitale şi, prin urmare, contribuie la reducerea morbidităţii şi a mortalităţii neonatale.

Anomaliile cardiace conotruncale sunt anomalii structurale care implică tractul de ejecţie al inimii, incluzând o gamă largă de fenotipuri, dintre care cele mai frecvente sunt tetralogia Fallot TF şi transpoziţia marilor artere TGA. Majoritatea acestor anomalii pot pune viaţa în pericol imediat după naştere şi, de obicei, necesită intervenţie chirurgicală timpurie.

Defect cardiac congenital

Defecte cardiace congenitale cum ar fi dextro-TGA, TF, ventriculul drept cu dublă cale de ejecţie sau trunchiul arterial comun pot avea o imagine ecografică normală de patru camere. Diagnosticul ecografic al defectelor structurale cardiace fetale a beneficiat de o îmbunătăţire în ultima perioadă, datorită politicii de screening prenatal pentru defecte cardiace și vedere cardiace în timpul ultrasonografiei de rutină. Acesta este un factor foarte important care poate afecta incidenţa ACC, în cazurile în care se indică întreruperea sarcinii 6.

Progresul în tehnologia imagistică cu ultrasunete a îmbunătăţit semnificativ diagnosticul prenatal al malformaţiilor cardiace fetale. EF este o procedură costisitoare, de lungă durată, care necesită un operator de înaltă calificare şi cu experienţă. Astfel, nu este fezabil să se efectueze EF la toate femeile însărcinate ca o procedură de rutină în ţările în curs de dezvoltare.

De aceea, este foarte important să se definească indicaţiile pentru efectuarea EF. Indicaţiile sunt factorii fetali, materni şi ereditari care reprezintă riscuri mari pentru a avea un făt cu ACC.

Cu toate acestea, s-a raportat că majoritatea feţilor cu ACC se află în grupul cu risc scăzut şi au fost suspectaţi în timpul screeningului ultrasonografic de rutină efectuat în al doilea trimestru de sarcină 6. Incidenţa raportată este de pentru a susține viziunea un milion de naşteri vii. D-TGA este observată predominant la sexul masculin, cu un raport între sexe de la la Embriologic, s-a presupus că eşecul rotaţiei conoventriculare şi persistenţa conusului subaortic, cu resorbţia completă a conusului subpulmonic, au ca rezultat această anomalie conotruncală.

Spre deosebire de alte anomalii conotrunculare, d-TGA este rareori asociată cu anomalii cromozomiale sau malformaţii extracardiace. Diabetul matern este considerat a fi un factor de risc asociat cu viziune îmbunătățită prin descărcarea sistemului bragg creştere de aproape trei ori a riscului pentru TGA 7.

Diagnosticul antenatal al acestei anomalii depinde în mod esenţial de demonstrarea tracturilor de ejecţie paralele sau a absenţei încrucişării marilor artere.

Prin includerea următorilor paşi în evaluarea de rutină a inimii fetale, această anomalie poate fi diferenţiată în mod fiabil de TGA corectată fiziologic.

Aceşti paşi sunt: a evaluarea situsului şi a axei cordului; trebuie menţionat faptul că foramen ovale se deschide în atriul stâng, apare o herniere a septului interatrial dinspre dreapta spre stânga, cu apariţia unui atriu drept mai mare; b demonstrarea concordanţei atrioventriculare, cu identificarea ventriculelor stâng VSrespectiv drept VD ; neurosifilis și vedere drept se recunoaşte după prezenţa bandei moderatoare, inserţia mai joasă spre apex a valvei tricuspide, comparativ cu valva mitrală, neregularităţile suprafeţei endocardice a VD, comparativ cu VS acesta având o cavitate sub formă triunghiulară ; c demonstrarea modelului de ramificare a vaselor mari 7.

În concluzie, această anomalie cardiacă conotruncală poate fi diagnosticată prenatal facil, dacă există o abordare ultrasonografică sistematică, respectând nişte criterii de diagnostic. Trunchiul arterial comun Trunchiul arterial comun este un defect cardiac congenital caracterizat prin prezenţa unui singur trunchi arterial, o singură valvă arterială şi din care se nasc direct arterele coronare, sistemice şi una sau ambele artere pulmonare.

Această anomalie conotruncală este rezultatul unei septări incomplete persistentă a porţiunii distale a tractului cardiac de ejecţie al inimii embrionare în aorta şi artera pulmonară.

Născut cu o inimă frântă acestor copii cresc acum până să trăiască o viață normală

Trunchiul arterial comun este o anomalie cardiacă congenitală cianotică, caracterizată prin creşterea debitului sangvin pulmonar. Repararea chirurgicală precoce în perioada neonatală scade morbiditatea şi mortalitatea şi previne sechelele de lungă durată ale circulaţiei pulmonare şi insuficienţa cardiacă 8.

Collet şi Edwards au clasificat anomalia arterială truncală în funcţie de originea anatomică a arterelor pulmonare şi de relaţia spaţială dintre aceste vase tabelul 1. ÎnVan Praagha propus o altă clasificare anatomică, ce ia în considerare şi prezenţa sau absenţa unui defect de sept ventricular DSV în asociere cu trunchiul arterial comun.

Diagnosticul ecocardiografic prenatal al trunchiului arterial comun a fost raportat încă din primul trimestru de sarcină folosind ultrasonografia transvaginală de înaltă rezoluţiela 16 săptămâni de gestaţie, la un făt cu translucenţa nucală crescută şi focare ecogene bilaterale şi la 18 săptămâni de gestaţie la un făt cu restricţie de creştere intrauterină. Cu toate acestea, majoritatea cazurilor sunt diagnosticate între 20 şi 25 de săptămâni de amenoree 8.

viziunea 1 25 este cât de mult cea mai recentă metodă chirurgicală pentru miopie

Tabelul 1. Prin urmare, diagnosticul diferenţial pentru trunchiul arterial comun se bazează pe demonstrarea ultrasonografică a arterei pulmonare principale sau cel puţin a uneia dintre ramurile sale că se naşte din trunchiul arterial unic 8.

Trunchiul arterial comun este o anomalie conotruncală complexă cu mai multe subtipuri. Aşadar, diagnosticul prenatal necesită examinarea secvenţială a mai multor planuri de scanare şi un proces de reconstrucţie mintală a relaţiilor lor spaţiale, necesitând astfel expertiză şi cunoaştere în ecocardiografia fetală. Totuşi, diagnosticul poate fi facilitat de noile tehnici ultrasonografice 3D şi 4D, inclusiv afişarea multiplanară şi imagistica tomografică cu ultrasunete 8.

ce este o viziune minus este miopie sau hipermetropie

Apare defecte cardiace și vedere 3 din Etiologia este multifactorială, însă ca factori de risc au fost raportate diabetul matern netratat, fenilcetonuria şi consumul de acid retinoic. Anomaliile cromozomiale asociate pot include trisomiile 21, 18 şi 13, dar experienţa recentă arată o asociere mult mai frecventă a microdeleţiilor cromozomului Tetralogia Fallot poate fi diagnosticată antenatal încă din primele 12 săptămâni de gestaţie. Cu toate acestea, într-un studiu populaţional, defecte cardiace și vedere demonstrat că doar jumătate dintre cazuri au fost detectate în timpul screeningului ultrasonografic 9.

Descoperirea ultrasonografică a unei aorte mărite cu defecte cardiace și vedere formă de semn de întrebare ar trebui să ridice o suspiciune puternică de tetralogie a lui Fallot, în special varianta cu atrezie pulmonară. Acest semn poate fi util pentru screening, considerând că diagnosticul prenatal de TF prin ultrasonografie de rutină rămâne o provocare Constatările ultrasonografice caracteristice TF cu atrezie pulmonară au inclus o mică arteră pulmonară, o aortă mare şi un defect septal ventricular La fetuşii cu TF apare şi o modificare a axului cardiac.

Un ax cardiac anormal este asociat cu prezenţa atreziei pulmonare, a arcului aortic pe partea dreaptă şi cu un risc de deces postnatal mai mare Ventriculul drept cu dublă cale de ejecţie Ventriculul drept cu dublă cale de ejecţie DORV este o anomalie cardiacă congenitală în care atât aorta, cât şi trunchiul pulmonar apar din ventriculul morfologic drept. Este de obicei clasificat ca o anomalie conotruncală şi există aproape întotdeauna un DSV. Pacienţii necesită o varietate de intervenţii chirurgicale, iar prognosticul pe termen lung este variabil.

Prin urmare, diagnosticul prenatal este important în a acorda părinţilor o consiliere adecvată Există mai multe tipuri de DORV. În funcţie de poziţia marilor vase, există DORV cu poziţionarea marilor vase unul lângă celălalt, malpoziţie stângă sau malpoziţie dreaptă a marilor vase.

Defecte cardiace și vedere feţilor cu DORV pot fi identificaţi antenatal ca defecte cardiace și vedere o inimă anormală. Cu toate acestea, este foarte dificil să distingem acest defect particular de alte anomalii conotruncale În cele mai multe cazuri, o evaluare ecocardiografică fetală atentă poate determina detaliile anatomice esenţiale la feţii cu DORV, pentru a permite o sfătuire exactă cu privire la tipul de intervenţie chirurgicală necesară Withama a stabilit primele criterii de diagnosticare îndescriind atât aorta, cât şi artera pulmonară care se nasc din ventriculul morfologic drept VD.

Unii autori preferă să utilizeze criteriile mai restabilirea vederii până la 1 rigide din Lev şi Anderson, cerând ca un trunchi arterial să se nască complet din VD şi cel puţin jumătate din celălalt trunchi arterial să provină din VD Utilizarea ecocardiografiei convenţionale este inadecvată pentru diagnosticarea acestei afecţiuni.

Câteva studii au arătat beneficiile utilizării cartografierii fluxului color pentru evaluarea defectelor de structură ale inimii fetale, demonstrând avantajul faţă de ecocardiografia convenţională Diagnosticul prenatal al ventriculului drept cu dublă cale de ejecţie rămâne o provocare ultrasonografică. În concluzie, deşi există un grad ridicat de precizie în detectarea anomaliilor cardiace fetale, uneori acestea pot fi trecute cu vederea, mai ales în situaţiile unei imagini de patru camere normale la un screening ultrasonografic de rutină.

Dificultăţile în definirea relaţiei spaţiale dintre marile artere reprezintă un factor limitator în diagnosticarea anomaliilor conotruncale în unele cazuri. Poziţia fetală, calitatea imaginii şi vârsta gestaţională târzie pot îngreuna diagnosticul malformaţiilor cardiace conotruncale. În anumite situaţii, aspectul de vase paralele poate duce în mod eronat la diagnosticarea unei malpoziţii de vase mari.

Prognosticul feţilor cu anomalii conotruncale este nefavorabil, chiar şi în absenţa care este numele viziunii reduse extracardiace majore, cu excepţia feţilor cu tetralogie Fallot. Acknowledgment: All authors contributed equally to this article. Conflict of interests: The authors declare no conflict of interests. Bibliografie 1. Conotruncal defecte cardiace și vedere in the fetus: Referral patterns and pregnancy outcomes in a dedicated fetal cardiology unit in South India.

Ann Pediatr Cardiol. Conotruncal anomalies in prenatal life. Ultrasound Obstet.

Prevalence of 22q11 microdeletions in DiGeorge and velocardiofacial syndromes: implications for genetic counselling and prenatal diagnosis. J Med Genet. Prenatal diagnosis of 22q11 microdeletion in a fetus with a conotruncal heart defect.

Ultrasound ObstetGynecol. Accuracy of prenatal echocardiographic diagnosis and prognosis of fetuses with conotruncal anomalies. Journal of the American College of Cardiology. Fetal echocardiography for early detection of conotruncal anomalies in high risk pregnancies: One year follow-up.

Journal of Clinical Neonatology Sonographic diagnosis of transposition of great arteries in mid trimester: Our experience.

  • Ce este aritmia cariadca? - Arrhythmia Alliance Group
  • Congenitale Heart Defect Awareness Week - Capital Associates Cardiologie
  • AINS în oftalmologie
  • Născut cu o inimă frântă acestor copii cresc acum până să trăiască o viață normală De ce ar trebui să acorde mai multă atenție Defecte cardiace congenitale defecte cardiace congenitale afecteaza aproximativ unul din nastere in fiecare an in Statele Unite si sunt cel mai frecvent tip de handicap congenital.
  • Dificultăţi de diagnostic ecografic al malformaţiilor cardiace conotruncale fetale

Med J Armed Forces India. Prenatal diagnosis of truncus arteriosus using multiplanar display in 4D ultrasonography. J Matern Fetal Neonatal Med. Bailliard F, Anderson RH. Tetralogy of Fallot. Orphanet J Rare Dis. The 'question mark' sign as a new ultrasound marker of tetralogy of Fallot in the fetus. Ultrasound Obstet Gynecol.

Prenatal diagnosis of tetralogy of Fallot with pulmonary atresia.

Dificultăţi de diagnostic ecografic al malformaţiilor cardiace conotruncale fetale

J Chin Med Assoc. Fetal cardiac axis in tetralogy of Fallot: associations with prenatal findings, genetic anomalies and postnatal outcome. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Accuracy of the fetal echocardiogram in double-outlet right ventricle. Congenit Heart Dis.

Ațiputeafiinteresat