Din alte puncte de vedere a fost. Migrația - un avantaj, nu o povară - Fokus pe Germana - Goethe-Institut

din alte puncte de vedere a fost

Puncte de vedere asupra brăţărilor dacice de aur.

Mircea Babeş, cu titlul Aurul întoarce vederea unui adult între legendă şi realitate. Şedinţa a fost prezidată de acad. Alexandru Zub şi a prilejuit o serie de discuţii purtate de unii dintre participanţi. Spre deosebire de epoca bronzului căreia îi sunt atribuite 73 de tezaure cu obiecte de aurepoca dacică este săracă în descoperiri de piese de aur.

din alte puncte de vedere a fost miopie într-un ochi așa cum se numește

Deja, Pârvan accentuase ponderea mare a argintului şi raritatea aurului cu excepţia monedelor Koson. Apariţia brăţărilor de aur îl determină pe Babeş să reflecteze asupra măsurii în care această nouă descoperire impune revizuiri substanţiale ale punctelor de vedere exprimate în istoriografie. În continuare au fost evocate sau prezentate descoperirile de obiecte exclusiv de argint din secolele II— I a.

Au fost evocate cele cca 30 de brăţări spiralice de argint de epocă târzie Latène cunoscute până în prezent. Până la descoperirea brăţărilor de aur, numai monedele Koson puteau fi considerate ca singura manifestare în aur a orfevreriei locale din secolele I a. Mircea Babeş a din alte puncte de vedere a fost filmarea de către un particular a uneia dintre brăţări, a evocat prima ştire publică despre brăţări emisiunea lui Dan Diaconescu de pe postul de televiziune OTVprecum şi rolul Barbarei Deppert-Lippitz care a sesizat autorităţilor şi mediilor ştiinţifice din România apariţia în comerţul de antichităţi a brăţărilor de aur.

Potrivit mărturiilor celor anchetaţi de Procuratură, brăţările de aur ar fi fost descoperite de către membrii lumii interlope din Deva, cu ajutorul detectoarelor de metale, în anul A mai fost amintită şi descrierea de către Ioan Glodariu a locului descoperirii, lângă o pantă de 70°, sub o stâncă. După descoperire, brăţările ar fi fost traficate peste hotare. Patru dintre aceste brăţări, expertizate la Frankfurth, cântăresc între şi g, o a cincea, recuperată de la Paris, g. Toate se află astăzi în custodia Muzeului Naţional de Istorie a României.

Alte exemplare urmează să fie returnate în ţară într-un viitor apropiat. A mai fost prezentată şi o brăţară considerată ca prototip al exemplarelor de aur. Această piesă ar fi fost licitată în SUA în urmă cu mai mulţi ani probabil în şi ar putea proveni tot din România.

 • Viziune cu depresie
 • Cum să vindeci un spasm de vedere
 • Tratamentul vederii cu Vitafon
 • Migrația face parte din viață și din natură.
 • Simulatoare de tratament vizual

Potrivit lui Mircea Babeş, cele cinci brăţări recuperate deocamdată sunt unitare ca schemă, dar diferite în detalii şi greutate.

De asemenea, ele nu sunt identice nu sunt produse de serie şi fiecare dintre ele prezintă o serie de caracteristici ornamentale particulare care le individualizează.

Zidul Berlinului

De asemenea, vorbitorul a evocat analizele efectuate de fizicienii de la Insititutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Bogdan Constantinescu şi Viorel Cojocaru asupra pieselor aflate deja în ţară. Acestea ar fi relevat diferenţe semnificative ale procentajului în argint din aliajul celor cinci piese. Potrivit autorilor analizelor metalografice, piesele ar fi fost realizate dintr-un aur aluvionar şi nu din aur de zăcământ. O a şasea brăţară ar fi fost la rândul ei expertizată şi supusă unor analize metalografice în SUA.

Prin analogie cu brăţările de argint asociate cu fibule linguriţă exemplarele de aur ar trebui şi ele datate în cea de a doua jumătate a secolului I a.

Din această perspectivă, brăţările nu ar fi fost îngroapte în contextul războaielor dacice, ci probabil, într-o perioadă mai veche. Realizarea lor ar putea fi atribuită poate aceluiaşi meşter care a lucrat şi brăţara de la Orăştie, considerată exemplarul cel mai apropiat stilistic de brăţările de aur. Pentru ilustrarea analogiilor, Mircea Babeş a prezentat câteva planşe şi o diagramă comparativă din teza de doctorat recent susţinută a lui Daniel Spânu, Piesele de orfevrerie din Dacia în secolele I a.

Analogiile morfologice, ornamentale şi tehnice cu brăţările de argint, variaţia ornamentală pronunţată a exemplarelor de aur, condiţiile de descoperire relatate sub jurământ în cadrul unui procestoate acestea pledează, în viziunea lui Mircea Babeş, pentru autentificarea brăţărilor.

În încheierea discursului său, Mircea Babeş a mai evocat tăbliţele de plumb ca falsuri pe care unii diletanţi ar încerca să le autentifice, precum şi absenţa unor vestigii de epocă dacică în regiunea Roşia Montană.

Alexandru Vulpe, corespondent al Academiei.

Au luat cuvântul: prof. Lupaş, corespondent al Academiei, prof. Constantin Preda, dr. Lucia Marinescu, col.

 • Antrenament ocular pentru deficiențe de vedere
 • Viziune plus și minus ce este
 • Viziunea plutește ce înseamnă
 • Încărcarea fișei tehnice în format pdf Libera circulație a mărfurilor este garantată prin eliminarea taxelor vamale și a restricțiilor cantitative, precum și prin interzicerea măsurilor care au un efect echivalent.
 • Consult oftalmolog online pediatru

Condruţ, şef serviciu Protecţia Patrimoniului şi prof. Alexandru Vulpe. Potrivit lui Lupaş, cantitatea de metal preţios dusă la Roma, aşa cum a fost ea evocată în sursele literare antice nu ar fi exagerată.

din alte puncte de vedere a fost viziune aproape neclară

De exemplu, din zăcămintele de la Săcărâmb s-ar fi putut extrage anual 80 de tone aur. Pe de altă parte, variaţia conţinutului în argint a minereului de aur este considerată irelevantă pentru determinarea castan pentru vedere materiei prime a unor obiecte preistorice.

 1. Migrația - un avantaj, nu o povară - Fokus pe Germana - Goethe-Institut
 2. Cum să îmbunătățiți medicamentele pentru acuitatea vizuală
 3. Pentru a susține viziunea
 4. Zidul Berlinului - Wikipedia
 5. Fundalul istoric[ modificare modificare sursă ] Zonele de ocupație în Germania în După sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în EuropaGermania a fost divizată în patru zone de ocupație.
 6. Libera circulație a mărfurilor | Fișe descriptive despre Uniunea Europeană | Parlamentul European
 7. Legumele fructe îmbunătățesc vederea

Chiar şi aurul aluvionar poate să prezinte un titlu înalt de puritate până la 24 k. Lupaş a mai atras atenţia asupra relevanţei relative a rezultatelor unor analize metalografice şi asupra imposibilităţii de a data pe baza acestora obiectele preistorice. O amplă intervenţie a fost susţinută de Constantin Preda. Preda atrage atenţia asupra componentei scito-iraniene din orfevreia secolelor IV— III de la Dunărea de Jos şi asupra incidenţei sporite a denarilor republicani în Dacia preromană.

din alte puncte de vedere a fost cum revine vederea după operația de cataractă

Pentru început, Preda a arătat că pentru ipoteza autentificării brăţărilor de aur ar putea fi invocată numai asemănarea lor cu exemplarele de argint cunoscute. Vorbitorul a reproşat Ministerului Culturii şi Cultelor faptul că brăţările nu au fost supuse încă analizei unei comisii întoarceți viziunea sută la sută specialişti reunită sub egida Academiei şi regretă că Puncte de vedere asupra brăţărilor dacice de aur autenticitatea brăţărilor ar trebui acceptată ca o din alte puncte de vedere a fost oficială.

În favoarea nonautenticităţii brăţărilor de aur, Constantin Preda invocă absenţa aurului din Dacia preromană şi consideră acest argument ca irefutabil. Punctul său de vedere se întemeiază şi pe respingerea autenticităţii monedelor Koson considerate în totalitatea lor ca falsuri renascentiste.

Singurele monede de aur autentice din Dacia preromană ar fi aureii imperiali de import. Tot în acest sens, Constantin Preda contestă relatările despre condiţiile de descoperire ale brăţărilor de aur şi atrage atenţia asupra faptului că acestea au apărut în mod cert pentru prima dată abia în comerţul de antichităţi.

din alte puncte de vedere a fost Vizualizare 100%

Unicitatea brăţărilor de aur este percepută de Constantin Preda ca suspectă şi contrastantă în cadrul orfevreriei dacice.

În încheierea intervenţiei sale, Constantin Preda a ţinut să precizeze faptul că mediile ştiinţifice din România fuseseră sesizate de către Nubar Hamparţumian asupra existenţei brăţărilor încă din anii — şi că primele reacţii de atunci ar fi contestat şi ele autenticitatea acestor piese. În sfârşit, tehnica brăţărilor nu ar fi antică, iar încercările de a autentifica brăţările prin intermediul unor analize metalografice ar fi sortite eşecului, în lipsa unui repertoriu de mostre autentice numeric consistent.

Fonduri de ten rezistente (și cu acoperire bună)

La rândul ei, Lucia Marinescu s-a exprimat categoric în favoarea autenticităţii brăţărilor de aur şi a ţinut să elogieze din alte puncte de vedere a fost şi activitatea Poliţiei de Patrimoniu care ar fi recuperat mii de piese antice descoperite prin braconaj arheologic în Munţii Orăştiei. În încheierea alocuţiunii, dna Marinescu a subliniat faptul că demonstrarea autenticităţii unui obiect preistoric este mai dificilă decât demonstrarea unui fals.

Condruţ a contestat probitatea poziţiei exprimate de Constantin Preda, a relatat pe scurt ancheta întreprinsă la locul descoperirii brăţărilor şi a afirmat că groapa din care provin aceste piese s-ar fi aflat sub rădăcinile unui copac, o conjunctură care ar infirma ipoteza îngropării lor recente. Şeful serviciului Protecţia Patrimoniului a mai atras atenţia asupra faptului că versiunea producerii recente a brăţărilor de către un bijutier contemporan decedat a fost avansată spre disculpare de către căutătorii de comori anchetaţi şi a mai afirmat că la ora actuală ar mai exista brăţări încă nedetectate în România, iar posesorii lor se află sub observaţie.

Alexandru Vulpe a arătat că unicitatea brăţărilor de aur este în măsură să trezească îndoieli în privinţa autenticităţii lor, dar a ţinut să adauge că îndoiala nu implică neapărat o negaţie.

Libera circulație a mărfurilor

De asemenea, a sugerat oportunitatea dotării arheologilor cu detectoare şi a comentat polemic unele puncte de vedere exprimate de antevorbitorii săi.

Vulpe a ţinut să precizeze că un eventual fals nu ar fi fost posibil decât printr-o intimă colaborare între un arheolog expert în civilizaţia dacică, un bijutier şi personalul unor muzee prestigioase.

În încheierea şedinţei, Lupaş a comparat caracterul insolit al brăţărilor de aur cu posibilitatea apariţiei bruşte a unui zăcământ care, printr-o exploatare intensivă, să se epuizeze foarte repede. De asemenea, Mircea Babeş a mai precizat faptul că densitatea argintului este diferită de cea a aurului şi din acest motiv se înregistrează diferenţe ponderale semnificative între brăţările de aur şi analogiile lor în argint. Până la publicarea unei documentaţii sistematice şi detaliate, până la dezbaterea analitcă a acestor piese, obiceiuri vizuale rămân cantonate în repere conjuncturale şi incertitudini, iar riscul alunecării în derizoriul scandalurilor din mass-media este major.

Deocamdată, în lipsa unei documentări detaliate a brăţărilor spiralice de aur, cercetarea nu poate decât să pregete asupra implicaţiilor acceptării uneia sau celeilalte dintre ipoteze.

Dacă am considera piesele ca falsuri, atunci trebuie identificate acele elemente care trădează totuşi contrafacerea.

din alte puncte de vedere a fost viziune minus 18 așa

Ațiputeafiinteresat