Din următoarele puncte de vedere, următoarele puncte - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context

HOTĂRÂRE nr. 8 din a CNSU | COVID știri oficiale

Răcire avantajoasă a centrelor de calcul de înaltă performanţă Header Slider Images [] Add imagelinks into the textbox below and seperate them by putting each of them into a new line.

Răcire avantajoasă a centrelor de calcul de înaltă performanţă

Then put a gallery placeholder into the main content field, anywhere you want and click the "Add picture gallery" button below. The placeholder will be switched with the generated HTML content. You can do it as often as needed with different pictures and put text in between the galleries.

Page Content Răcire avantajoasă a centrelor de calcul de înaltă performanţă Datorită progresului continuu al digitalizării, ca de ex. Cloud Computing creşte astfel în mod curent şi necesarul unor performanţe de calcul mai înalte ale computerelor.

Pentru a putea răspunde în mod fiabil acestei cereri devine astfel indispensabilă ce alimente afectează vederea unor alte centre de calcul suplimentare cu dimensiuni în continuă creştere, a căror suprafaţă depăşeşte uneori şi 5.

Traducere "următoarele puncte" în franceză

Echipamentul de înaltă performanţă din aceste centre poate genera astfel pentru fiecare Rack dulap pentru încorporarea IT Hardware în parte energie termică de până la 30 kW. Pentru a menţine constantă temperatura de funcţionare şi pentru a putea preveni astfel supraîncălzirea sistemelor este astfel obligatoriu necesară o răcire neîntreruptă şi fiabilă. Climatizarea centrelor de calcul reprezintă un criteriu de funcţionare absolut necesar în raport cu stabilitatea la defecţiuni a sistemului şi disponibilitatea serverelor.

Centrele de calcul mai mari sunt astfel construite preferabil în ţări cu tarife energetice mai scăzute, precum Olanda sau Suedia. Pentru ţări cu tarife energetice relativ mai ridicate ca de ex.

În această privinţă, CCJE a luat în considerare următoarele puncte care apar în Planul de Acţiune Global-Cadru pentru Judecătorii din Europa: q relaţia cu publicul, rolul educativ al instanţelor în cadrul unei democraţii vezi Partea V b din Planul de Acţiuneq relaţia cu toţi participanţii la procedurile din instanţă vezi Partea V c din Planul de Acţiune ; q accesibilitatea, simplificarea şi claritatea limbajului folosit de către instanţe în cadrul proceselor şi în decizii vezi Partea V d din Planul de Acţiune. Prezenta Opinie se referă la: A relaţia instanţelor cu publicul, cu referire specială la rolul instanţelor în democraţie, B relaţia instanţelor cu participanţii la procedurile în instanţă, C relaţia instanţelor cu mass media, şi D accesibilitatea, simplificarea şi claritatea limbajului folosit de către instanţe în cadrul proceselor şi în decizii. Dezvoltarea democraţiei în statele europene înseamnă că cetăţenii ar trebui să primească informaţii adecvate privind organizarea autorităţilor publice şi condiţiile în care sunt elaborate legile. Mai mult, este tot atât de important ca cetăţenii să ştie cum funcţionează instituţiile judiciare.

Germania se caută astfel din acest motiv concepte energetice inteligente, ce reduc necesarul de energie electrică şi cresc simultan şi competitivitatea. Răcirea corectă pentru orice tip de rack Posibilităţile unei răciri a sălii serverelor sunt multiple şi diferă în funcţie dimensiunea centrului de calcul şi cantitatea de rack-uri.

Mai ales în cazul centrelor de calcul mici şi medii — 5.

din următoarele puncte de vedere

Aerul este astfel răcit la o temperatură scăzută prin intermediul unui dispozitiv de răcire cu recirculare a aerului şi ghidat spre rack-uri prin intermediul unor conducte cu ţevi în spaţiul intermediar de sub podea.

Din punctul de vedere al eficienţei energetice s-au consacrat astfel culoarele reci şi cele calde. În cazul mai multor rânduri de rack-uri acestea trebuie plasate astfel încât latura frontală şi cea posterioară a din următoarele puncte de vedere să fie orientată una înspre cealaltă.

Activități de bază pentru crearea unei prezentări PowerPoint

Aerul temperat este insuflat exclusiv în culoarele reci. Echipamentul IT atrage prin tiraj aerul rece, sistemul în integralitatea sa este răcit şi degajează aerul încălzit în culoarul cald. Aerul cald este apoi reaspirat de către dispozitivul de răcire cu recirculare a aerului şi circuitul reîncepe din nou. Pentru a evita ca aerul cald şi cel rece să se amestece, culoarele reci ar trebui de ex. În ţări cu o temperatură medie scăzută, ca vizionați videoclipul pentru vedere ex.

Comenzi rapide de la tastatură în Word

Răcirea la o temperatură mai joasă prin intermediul dispozitivelor de răcire este avută în vedere numai atunci când temperatura exterioară este prea ridicată. Aceasta permite bineînţeles încă o scădere a cheltuielilor cu energia. Începând cu aparatele care emană o energie termică de peste 25 kW nu mai este astfel suficientă o energie cu aer şi se recomandă o răcire pe apă sau pe agent de răcire, deoarece aceste materii pot absorbi căldura mult mai bine decât aerul.

din următoarele puncte de vedere

În acest caz se plasează fie schimbătoare de căldură în imediata apropiere sau dedesubtul rack-urilor sau dispozitive de climatizare direct în dulapuri. În primul caz trebuie proiectată o infrastructură extinsă a conductelor de apă rece. Dispozitivele de răcire cu recirculare a aerului pot fi plasate, în funcţie de cantitatea rack-urilor şi de configuraţia arhitectonică a clădirii fie pe latura frontală a sălii serverelor, fie într-un spaţiu tehnic separat.

din următoarele puncte de vedere

În cazul răcirii pe apă sau pe agent de răcire acestea sunt localizate de regulă, pe motivul dimensiunii lor, în zona exterioară resp. Economii suplimentare cu Kaiflex Izolaţia conductelor cu ţevi funcţionând la rece trebuie să fie, din următoarele puncte de vedere, o parte integrantă esenţială a fiecărui concept de climatizare şi de aerisire a fiecărui centru de calcul în parte: 1.

Mărirea stabilităţii în caz de defecţiune Este valabil pentru toate conductele cu ţevi, care transportă atât materii lichide reci cât şi aer că: o izolaţie eficientă reprezintă o premisă esenţială pentru dimensionarea securizată operaţional a sistemului în integralitatea sa şi pentru a maximiza potenţialele de economisire a energiei.

Hotărâri și legislație

De fiecare dată când temperatura din conductele cu ţevi sau canalele de aer coboară sub temperatura camerei, se formează astfel condensat. Condensatul provoacă la rândul său pe termen lung coroziune precum şi rugină şi astfel deteriorarea ireparabilă a conductelor cu ţevi.

Serverele din aceste centre funcţionează astfel 24 de ore din 24 timp de zile pe an, necesitând din acest motiv o răcire permanentă, stabil în cazul oricăror defecţiuni. În cazul în care conductele cu ţevi şi canalele de aer devin neetanşe, tocmai acestea sunt cele care necesită o înlocuire şi ca urmare, o deteriorare a răcirii— cu efecte nocive semnificative asupra capacităţii de procesare a centrului de calcul.

Aceste noi cerinţe formează cadrul internaţional prin care navele şi facilităţile portuare pot coopera în vederea depistării şi împiedicării actelor care ameninţă securitatea în sectorul transporturilor maritime. Pregătirea Conferinţei Diplomatice a fost în sarcina Comitetului pentru Siguranţa Maritimă al Organizaţiei MSC pe baza documentelor întocmite de Statele Membre, organizaţiile interguvernamentale şi non-guvernamentale în faza de consultări cu Organizaţia. Prima şedinţă a Grupului de lucru MSC intersesional asupra securităţii maritime a avut loc în februarieiar rezultatele discuţiilor au fost raportate şi analizate la cea de-a a sesiune a MSC din martiecând a fost stabilit un Grup de lucru ad-hoc în vederea dezvoltării ulterioare a propunerilor făcute. Cea de-a a sesiune a MSC a analizat raportul acelui Grup de lucru şi a recomandat ca lucrările să aibă loc în cadrul unui viitor Grup de lucru MSC intersesional, care a avut loc în septembrie Cea de-a a sesiune a MSC a analizat rezultatele sesiunii din septembrie a Grupului de lucru MSC intersesional şi lucrările ulterioare realizate de către Grupul de lucru MSC care a avut loc în legătură cu cea de-a a sesiune a Comitetului în decembrieimediat înainte de Conferinţa Diplomatică şi a fost de acord ca versiunea finală a textelor propuse să fie analizate în cadrul Conferinţei Diplomatice.

Cu ajutorul materialelor izolante Kaiflex acest punct vulnerabil poate fi evitat în mod fiabil. Chiar şi deteriorările de la suprafaţă nu provoacă o deteriorare a barierei de aburi.

Evitarea pierderilor de energie Din cauza ponderii semnificative a răcirii în costurile centrelor de calcul trebuie luate toate măsurile pentru a duce cât mai mult din aerul răcit spre din următoarele puncte de vedere acestuia de destinaţie. Materialele izolante Kaiflex asigură astfel o temperatură ce rămâne constantă în conductele de apă rece şi canalele de aer.

Activități de bază pentru crearea unei prezentări PowerPoint

În anumite ţări, căldura degajată transportată nu este retransmisă în dispozitivele de climatizare, ci vândută ca şi căldură evacuată către reţele publice de termoficare. În aceste cazuri trebuie să se asigure prin intermediul izolaţiei cu Kaiflex că şi în această situaţie cea mai mare parte din energia termică produsă ajunge la cumpărător.

Protecţia echipamentului IT Echipamentul IT este sensibil şi trebuie protejat în mod eficient împotriva mizeriei. Utilizarea materialelor izolante Kaiflex cu celule închise în sălile serverelor este astfel absolut neproblematică, deoarece acestea sunt anti-prăfuire şi nu conţin fibre.

Ațiputeafiinteresat