Formarea dezvoltării viziunii,

cât de des se exercită viziunea deteriorarea accentuată a hipermetropiei vederii

De când a luat fiinţă, şcoala a avut ceva care nu s-a schimbat, şi anume: a constituit un permanent focar de educaţie şi civilizaţie, a fost, este şi va fi o instituţie de învaţământ în care procesul instructiv-educativ şi de formare a generaţiilor de elevi s-a desfăşurat la cei mai înalţi parametri educaţionali.

Derivată din nevoile de educaţie ale societăţii, viziunea şcolii noastre constă în formarea unui absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă şi cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de ritmul rapid al transformărilor societăţii.

tratamentul vederii cu Vitafon cote de viziune

Pentru realizarea acestui scop primordial, şcoala noastă depune toate eforturile pentru a obţine: · Dezvoltarea psiho-emoţională formarea dezvoltării viziunii a elevului; · Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ; · Schimbarea şi modernizarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, predare şi comunicare; · Creşterea rolului calculatorului şi internetului ca mijloc de învăţare, sursă de documentare şi acces la informaţii pentru elevi şi cadre didactice; · Ridicarea calităţii muncii instructiv-educative, în concordanţă cu cerinţele Reformei şi asigurarea modernizării bazei materiale în vederea obţinerii de performanţe şcolare şi sociale.

Şcoala noastră oferă oportunitatea unei educaţii de înaltă calitate şi accesibile, sprijinind totodată dezvoltarea unei personalităţi responsabile, tolerante, cu spirit moral-civic şi stil de viaţă calitativ.

care este pericolul hipermetropiei legate de vârstă operație pentru restabilirea vederii după naștere

De asemenea, concomitent cu dezideratul privind formarea absolvenţilor, misiunea şcolii noastre incumbă construirea identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovarea valorii şi a rezultatelor de excepţie în pregătirea liceală.

Principalele direcţii de acţiune, pentru a ne apropia cât mai mult de viziune, este: ¨ oferirea de resurse umane necesare societăţii şi comunităţii locale, apte integrării şi în concordanţă cu aspiraţiile de bunăstare, stabilitate şi coeziune socială; ¨ a avea un formarea dezvoltării viziunii profesoral bine pregătit profesional: ¨ o educaţie sănătoasă, capabilă de a forma competenţe de adaptare într-un context nesigur şi problematic în perspectiva creşterii capacităţilor de competitivitate, de ocupare şi dezvoltare durabilă; ¨ o temeinică pregătire de cultură generală şi de specialitate în diferite grade şi forme de pregătire; ¨ un mediu care să răspundă cerinţelor spirituale şi un cadru pentru dezvoltarea aptitudinilor personale prin oferta CDŞ şi activităţilor organizate vizând formarea capacităţilor de anticipare, de comunicare, spirit critic, învăţare permanentă, coexistenţă într-un mediu multicultural, toleranţă şi solidaritate.

Şcoala este chemată să-i pregătească pe elevi pentru formarea dezvoltării viziunii putea deveni cetăţeni competenţi în spaţiul European, căruia vrem să-i aparţinem nu doar din punct de vedere geografic.

ochelari de soare corectivi echipament folosit oftalmolog

Pentru realizarea obiectivelor propuse se vor urmări: ¨ asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării fizice, morale şi intelectuale; ¨ centrarea procesului instructiv-educativ pe elevi, elevul fiind un participant activ la propria formare; ¨ asimilarea, formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază necesare pentru continuitatea studiilor; ¨ accentuarea metodelor activ-participative pentru stimularea gândirii, pentru a sădi încrederea în sine, respectul pentru viziunea celor din jur, pentru a forma tineri care posedă competenţe profesionale, comunicativi, expresivi, capabili să învingă rigorile meseriei alese.

Ațiputeafiinteresat