Indicator normativ vizual, Bine ați venit la Scribd!

Indicator normativ vizual

This shows the preservation of afferent and efferent conduction and integrity of the reflex arc at the level of the brain stem and at the level of the trigeminal nerve.

Conclusions: 1. Indicators of the "period of silence" of the patients exceed normative indicators, which shows the disruption of contraction and relaxation of masticatory muscles due to violation of suprasegmental inhibitory mechanisms.

Indicator normativ vizual

The length of the latent period of the masseter-reflex in the studied patients corresponds to the norm, which shows intactness of the reflex arc of the reflex at the level of the brain stem and at the level of the trigeminal nerve. In 57 Uneven overload of masticatory muscles, reaching the phase of decompensation, forms a stable parafunction of muscles, which may be accompanied by a number of painful and uncomfortable symptoms.

metode de depistare a deficienței de vedere

Taken into consideration the mechanism of myotactic reflex, and considering the possibility of its adjustment the dentist has the task to achieve the most favorable condition in a patient using relaxation splints. At the next stage of treatment the dentist must keep the result obtained by correcting and stabilizing occlusal relationships and prevent further occurrence of overload of masticatory muscles.

Babich V. Vybor obyoma lechebnyh meropriyatiy u bolnyh s sindromom dysfunksii visochno-nijnechelustnogj sustava. Iven Klinneberg, Robert Dpager. Okluzia I klinicheskaya praktika.

Indicator normativ vizual A. Komplexnoe lechenie myshechno-sustavnyh dysfunktsiy u patsientov s zubo-chelustnymy anomaliyamy. Hayman Smukler. Normalizatsiya okkluzii pry nalichii intaktnyh I vosstanovlenyh zubov.

Okeson G. Bumann A. Sembronio S. J Oral Maxillofas Surg. Was rewealed that the modifications of the VNS confirm fact gradual decrease adaptation degree SI what is considering as a tiredness.

The biochemical investigations confirmed the dynamics physiological deflexion. The comparative characteristics of the visible analyzator is show that all opera-tions proceeded very tense CC. The modifications if visible analyzator at the operators CC had a more favorable character.

Actualitatea temei.

Indicator normativ vizual. Guvernul României

Aplicarea pe scară largă în economia naţională a maşinilor electronice de calcul — computerele miopia îmbunătățește forumul viziunii o majorare însemnată a producerii obiectelor de consum popular, condiţionate de utilizarea tehnicii noi.

O asemenea situaţie este caracteristică, pentru Centrele de calcul CCşi pentru Serviciul de informaţii SI din telecomunicaţii [5, 7]. Computerizarea, de regulă, conduce la reducerea apariţiei morbidităţii profesionale, deoarece construcţia computerelor, aflată mereu în schimbare, asigură condiţii mai favorabile de muncă, fapt ce sporeşte productivitatea la aceste obiecte.

Fireşte, sporirea numărului obiectelor CC şi ale SI conduce, în mod corespunzător, la sporirea numărului de operatori, ingineri, tehnologi şi altor specialişti, care asigură funcţionarea acestei tehnici de calcul.

acuitate vizuală ridicată cu miopie

Importanţa problematicii studiate constă, în primul rând, în faptul că se referă la un domeniu al medicinii muncii mai puţin studiat în lume şi, mai ales, în zona noastră, dar deosebit de valoros la nivelul actual de dezvoltare al tehnologiei, în care proliferează masiv sistemele ce implică utilizarea echipamentelor electronice aferente şi a computerelor, determinând atât expuneri profesionale notabile, cât şi expuneri ambienţale la radiaţii electromagnetice neionizante care, până şi la nivelurile relativ reduse, par să fie implicate aşa cum demonstrează cercetările mai recente: [11, 15] în determinismul unor efecte comportamentale, neuroendocrine, imunologice, al unor boli degenerative ale sistemului nervos şi chiar al unor forme de cancer cerebral şi leucemii [9, 13, 17].

Principalul obiectiv al actualului studiu a fost structura etapele procesului de muncă şi a modificărilor fiziologice a operatorilor CC, fără utilizarea garniturii telefonice, ce se efectuează stabil pe parcursul zilei de muncă, de luni până vineri, după care urmează două zile consecutive de odihnă — sâmbăta şi duminica,iar la SI, unde operatorii folosesc în procesul de muncă garnitură telefonică, şi activitatea lor structura procesului de muncă prezintă un ciclu de operaţii închis, cu durata de patru indicator normativ vizual, cu cele două zile consecutive de odihnă, iar apoi urmând un nou ciclu închis, care poate începe în orice zi a săptămânii.

După cum rezultă din cele descrise, structura procesului de muncă, la cele două obiecte este principial diferită, de aceea am considerat necesar să facem o caracteristică fiziologo — igienică comparativă referitoare la procesele de muncă invocate. Regimul muncii optatoarelor CC este stabil, durata lucrului este stabilă 5 zile şi 2 zile de odihnăla fel de stabile sunt zilele de odihnă — sâmbătă şi duminică.

Atunci când operatoarele SI lucrează într-un ciclu indicator normativ vizual de muncă 4 zile lucrătoare şi, după indicator normativ vizual, 2 zile de odihnăacesta fireşte nu contribuie la formarea stereotipului dinamic cortical.

O atare structură de muncă în timpul săptămânii este deosebit de favorabilă pentru formarea proceselor adaptive şi formarea de mai departe a stereotipului dinamic.

În sfârşit, la apariţia astenopiei şi al altor boli de ochi poate contribui munca intensivă indicator normativ vizual display şi la programiştii, care nici nu bănuiesc de existenţa defectelor dobândite la ochi, rezultat al încordării permanente a ochilor.

Multe din aceste boli pot fi evitate cu ajutorul ochelarilor obişnuiţi sau speciali, însă, altele depind de amenajarea incorectă a locului de muncă şi de prezenţa licăririlor pe ecran.

Persoanele ce utilizează computere personale, chiar dacă văzul lor este normal, trebuie să fie supuşi controlului medical profund la medicul oculist [18]. Trebuie de exclus ca terminalul să fie îndreptat cu ecranul în partea geamului, fiindcă iluminarea intensivă a câmpului vizual poate să spele imaginea originală de pe retina ochilor.

Pentru excluderea licăririlor pe ecranul amplasat lângă geam, locul de muncă şi ecranul trebuie să fie îndreptate perpendicular la geam [15].

  • Connection denied by Geolocation, Indicator normativ vizual
  • Normativ NP | PDF

Razele solare nu trebuie să pătrundă preponderent în câmpul vizual şi la programişti. Fluxul principal de lumină naturală trebuie să cadă din indicator normativ vizual stângă. Peretele din spatele computerului trebuie să fie iluminat la fel ca ecranul. Pentru micşorarea ce inseamna miopie severa luminii, tavanul, părţile de sus ale pereţilor e necesar să fie vopsite în alb coeficientul de reflectare să fie nu mai mic de 0,7pereţii şi lambriu — moderat deschis: azuriu, verde, galben, bej, coeficientul de reflectare 0,5—0,6 ; culoarea foarte deschisă sau sclipitoare în diapazonul locului de muncă poate să fie sursa şi cauza diferitelor tulburări ale ochilor [4].

În scopul reducerii acţiunii acestor factori, se propun astfel de măsuri cum sunt: instalarea jaluzelelor la geamuri, a mecanismelor de dispersare a luminii artificiale, folosirea dirijată a surselor de iluminare, dotarea videoterminalelor indicator normativ vizual ecrane din sticlă infractară Studiind cronometrajul şi efectuând analiza datelor obţinute, am efectuat caracteristica comparativă şi analiza referitoare la indicatorii perioadei latente a reacţiilor vizual-motorice şi auditiv-motorice ale operatorilor de la CC şi de la SI la sfârşitul ciclului de lucru.

După cum se vede din datele prezentate pe fig. Centrul de calcul Sistemul de informaţie Indicator normativ vizual. Starea funcţională comparativă a analizatorilor în regim iniţial al operatorilor CC şi SI la finele ciclului de activitate 1.

suspiciune de bou

Perioada latentă a reacţiei videomotorii; 2. Perioada latentă a reacţiei acusticomotorii; 3.

Normativ NP 061

Forţa musculară; 4. Rezistenţa musculară; 5.

Orbirea Orbirea fiziologica directa trebuie evitata pentru a nu duce la oboseala, accidente sau erori in munca.

În modul acesta, efectuând o caracteristică a reacţiei vizual-motirice, putem afirma că, pe fundalul productivităţii muncii, care practic nu se schimbă, atât la operatorii CC, cât şi la cei ce lucrau la SI, toate operaţiile decurgeau cu o mare tensionare a analizatorului vizual. În consecinţă, costul înaltei productivităţi a muncii a fost asigurat, pe de o parte de solicitarea mai mică a timpului de muncă, despre care lucru am vorbit, pe de altă parte, a fost asigurat de majorarea timpului perioadei latente, care a contribuit la dezvoltarea focarului stagnant al excitării în scoarţa cerebrală, menţinându-se iritarea permanentă a analizatorului Tabelul 1.

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLADIRI

După cum se vede din datele prezentate, perioada latentă a sporit la operatorii SI. Vorbind despre schimbările în dinamica analizatorului auditiv la operatorii care lucrează la CC, am remarcat că această dinamică avea un caracter mai favorabil în comparaţie cu operatorii de la SI. Revenim încă odată la ideea că înalta productivitate a muncii este garantată, asigurată de analizatorii vizual şi auditiv, care constituie principala rezervă a unei productivităţi stabile a muncii.

În SI operatoarele lucrează într-un ciclu închis de muncă 4 zile lucrătoare şi 2 zile de odihnămuncesc în două sau trei ture câte 8 ore; într-un dialog oral cu abonaţii, utilizează în procesul muncii garnitura telefonică, fapt care indicator normativ vizual indicator normativ vizual suprasolicitarea auzului.

Cronometrajul a stabilit că pe parcursul săptămânii munca operatoarelor CC se desfăşoară executând un anumit volum de informaţii pe parcursul schimbului. Compactitatea solicitării eforturilor la sfârşitul ciclului de muncă la operatorii CC şi SI a fost diferită.

Caracteristica comparativă a analizatorului vizual efectuată pe fundalul productivităţii muncii demonstrează că toate operaţiile decurgeau cu mare tensionare a lui, mai ales la operatorii CC, la care la finele ciclului de muncă valoarea PLRV a constituit ,7±7,1 m.

Modificările analizatorului auditiv la operatoarele CC aveau un caracter mult mai favorabil. Cordoneanu C. Silion I. Sistemul nervos şi medicina muncii — Iaşi Ed. Ostrofeţ Gh. Studii privind solicitările vizuale la acţiunea terminalelor video. Cercetări privind solicitările analizatorului vizual în activitatea cu terminale video.

  • NORMATIV PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLADIRI
  • Indicator normativ vizual - Chirurgia ochilor restabilește vederea

Redactor ştiinţific Teodor Ţârdea. Rudi Gh. Regulament şi norme igienice privind condiţii de muncă organizarea regimului de muncă şi odihnă a persoanelor ce lucrează la terminale video, maşini electronice de calcul. Probleme stringente ale igienei la etapa contemporană. Treatment of pregnant women with chronic placental deficiency in sanatorium conditions is lead.

Beneficial effect is established on a painful syndrome of various localization, and also improvement hemodynamical parameters.

Ațiputeafiinteresat