Priveliștea privighetoarei de la a la z. Вход на Facebook | Facebook

Priveliștea privighetoarei de la a la z

privighetoarea

Add Stem Acoperirea realizată în perioada se referă la o haldă de deșeuri deținută de Iberpotash dincând situl a fost privatizat împreună cu alte situri de exploatare minieră de potasă din regiune.

Die in den Jahren realisierte Abdeckung bezieht sich auf eine Abraumhalde, die seit im Eigentum von Iberpotash steht, als der Standort zusammen mit anderen Kalibergbaustandorten in der Region privatisiert wurde.

Es ist nicht Aufgabe einer Richtlinie zu Konzessionen, faktisch auf die Privatisierung von staatlichen Aufgaben hinzudrängen.

Tabel cu ce să înțelegem unde miopia și unde priveliștea

EurLex-2 Reclamanta susține că decizia atacată nu este suficient motivată, în măsura în care nu examinează dacă cesiunea elementelor patrimoniale în discuție, în temeiul planului de privatizare avut în vedere de Comisie, a denaturat sau a amenințat să denatureze concurența.

EurLex-2 Polonia a arătat că procesul de privatizare urma să fie finalizat până în iunie Polen stellte fest, dass das Privatisierungsverfahren bis Juni abgeschlossen sein soll oj4 Privatizarea unor societăți a eșuat datorită lipsei de interes din partea investitorilor.

Der Versuch, einige staatliche Unternehmen zu privatisieren, ist an dem mangelnden Interesse der Investoren gescheitert. EurLex-2 Încasările din privatizarea de active active financiare și nefinanciareprecum și toate transferurile legate de decizia Eurogrup din 21 februarie cu privire la veniturile băncilor centrale naționale din zona euro, inclusiv Banca Greciei, rezultate din deținerea de obligațiuni emise de cum poți reveni la vedere elen în propriile portofolii de investiții, nu reduc efortul de consolidare fiscală necesar și nu sunt luate în calcul la evaluarea acestor ținte.

Erlöse aus der Privatisierung von finanziellen und nichtfinanziellen Vermögenswerten sowie alle Transferzahlungen im Zusammenhang mit dem Beschluss der Eurogruppe vom Februar zu den Einkünften der nationalen Zentralbanken der Eurozone, einschließlich der Bank of Greece, die aus den Anteilen ihrer Investitionsportfolios an griechischen Staatsanleihen stammen, dürfen die geforderte Konsolidierungsanstrengung nicht verringern und werden bei der Bewertung dieser Ziele nicht berücksichtigt.

Priveliștea privighetoarei de la a la z

EurLex-2 În plus, compania a fost incapabilă să dovedească efectuarea plății pentru acțiuni în timpul procesului de privatizare. Das Unternehmen konnte auch nicht nachweisen, dass für die Geschäftsanteile im Zuge des Privatisierungsprozesses bezahlt wurde. EurLex-2 Polonia a arătat că procesul de privatizare urma să fie finalizat până în iunie Polen stellte fest, dass das Privatisierungsverfahren bis Juni abgeschlossen sein soll.

priveliștea privighetoarei de la a la z

EurLex-2 În urma notificării din partea autorităţilor elene, Comisia a constatat că modalităţile de privatizare, astfel cum au fost definite de autorităţile elene, şi în special structura vânzării anumitor active ale acestei societăţi nu constituiau un ajutor de stat. Infolge einer Anmeldung der griechischen Behörden stellte die Kommission fest, dass die Modalitäten dieser Privatisierung, wie sie von den griechischen Behörden festgelegt worden seien, insbesondere die Struktur des Verkaufs bestimmter Aktiva dieser Gesellschaft, keine staatliche Beihilfe darstellten.

priveliștea privighetoarei de la a la z

EurLex-2 Cu toate acestea, în termeni generali, ritmul reformelor structurale a rămas scăzut, nu în ultimul rând cu privire la privatizarea și restructurarea întreprinderilor care priveliștea privighetoarei de la a la z pierderi. Insgesamt ist das Tempo der Strukturreformen jedoch langsam, nicht zuletzt was die Privatisierung und die Umstrukturierung unrentabler Unternehmen betrifft.

EurLex-2 România subliniază faptul că, de la bun început, toți ofertanții potențiali știau că bunurile imobiliare nu erau incluse în oferta de privatizare, ci urmau să fie vândute separat. Rumänien unterstreicht, sämtlichen potenziellen Bietern sei von Anfang an bekannt gewesen, dass die Immobilien nicht Gegenstand dieses Privatisierungsverfahrens waren, sondern getrennt veräußert werden sollten.

EurLex-2 De asemenea, Armenia a implementat unul dintre programele de reformă agrară cele mai cuprinzătoare; până la jumătatea anuluicea mai mare parte a terenurilor agricole a fost privatizată.

priveliștea privighetoarei de la a la z

Armenien hat eines der umfassendsten Reformprogramme durchgeführt und bis Mitte einen Großteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche privatisiert. EurLex-2 Acestea explică faptul că procedura de privatizare pentru care a optat Republica Elenă începând din anul era întemeiată pe separarea activităților de zbor ale grupului Olympic Airways și pe crearea unei noi societăți autonome, NOA, aflată în afara grupului Olympic Airways, în scopul de a maximiza valoarea acesteia și de a o vinde imediat.

Grundlage des Privatisierungsverfahrens, für das sich die Hellenische Republik von an entschieden habe, sei die Abtrennung des Flugbetriebs des Olympic-Airways-Konzerns und die Gründung einer neuen autonomen Gesellschaft, NOA, die außerhalb des Olympic-Airways-Konzerns stand, gewesen, mit dem Ziel, ihren Wert zu maximieren und sie unmittelbar zu verkaufen.

priveliștea privighetoarei de la a la z

Der Privatisierungsprozess und die verbleibenden ungelösten Rückgabefälle beeinträchtigen das Funktionieren der Märkte für landwirtschaftliche Flächen. ISK an eine private Investorengruppe.

Ultima mea faptă pe care am povestit-o anul trecut anticipând evenimentele istorice, din anumite cerinţe ale naraţiunii, a fost s-o iau cu mine pe Vichi, nevasta lui Tiberiu, devenit cu totul iresponsabil şi internat în spitalul de boli nervoase, după bombardamentele de aviaţie din aprilieasupra Ploieştilor, unde veneam adesea în vizită, la Trandafil şi la Cornelia.

EurLex-2 Contractele de servicii publice ale Tirrenia Group au expirat la 31 decembrie și este posibil ca privatizarea planificată de Italia să fi durat mai mult decât se prevăzuse. Die Verträge über gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen der Tirrenia-Gruppe liefen am Dezember aus und die von Italien geplante Privatisierung kann durchaus länger als geplant gedauert haben. Änderungsantrag 4 Vorschlag für eine Richtlinie Erwägung 4 b neu Vorschlag der Kommission Geänderter Text 4b Ferner sei darauf hingewiesen, dass diese Richtlinie nicht die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der sozialen Priveliștea privighetoarei de la a la z berühren sollte; auch sollte sie weder die Liberalisierung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die öffentlichen oder privaten Einrichtungen vorbehalten sind, noch die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen, die Dienstleistungen erbringen, betreffen.

priveliștea privighetoarei de la a la z

Ațiputeafiinteresat