Rolul social al viziunii

Enache ugal. De multe ori, căutarea Celuilalt a reprezentat doar concretizarea curiozității, a nevoii de senzațional, de fabulos sau de apreciere a diferențelor, care ajung să-l definească în raport cu Privitorul.

Situația aceasta era cu atât mai evidentă cu cât și diferențele culturale s-au adâncit pe fondul necunoașterii specificității de natură etnică, precum și al gustului timpului pentru astfel de aspecte. Creionarea formelor de manifestare a raportului identitatealteritate este o modalitate de analiză istorică, pe care o considerăm utilă și în înțelegerea însemnărilor călătorilor străini referitoare la unele detalii legate rolul social al viziunii mentalul religios al societății românești premoderne din spațiul extracarpatic.

Definită ca ziua liturgică pe care Biserica a închinat-o persoanelor sfinte și faptelor importante din istoria creștinismului, sărbătoarea religioasă a avut și semnificația unei lecții de religie, în care se învățau și se repetau noțiuni legate de istoria Bisericii și de rânduiala vieții creștine, dar se exersau și conduitele moral-religioase. În același timp, sărbătoarea a căpătat și un rol social, având forța de a mobiliza comunitatea și de a întări coeziunea dintre membrii săi.

  • Identitate socială — rol social Autor: Cătălina NECULAU Introducere Fără a avea pretenția de a elucida sau a justifica luarea unor decizii în domeniul medical, în contextul pandemiei determinată de COVID atât de cadrele medicale, cât și de factorii decizionali, articolul de față propune abordarea pandemiei ca o provocare pentru identitatea socială a asistenților medicali.
  • Вход на Facebook | Facebook
  • Misiune, obiective, viziune - Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
  • Быть может, и Мария из .

Pentru un privitor străin, înțelesurile acestei zile nu i se pot dezvălui cu ușurință, de aceea exterioritatea ei a reținut mai mult atenția acestuia, mai ales că sărbătoarea a devenit un bun prilej pentru afișarea puterii politice și a deosebirilor sociale.

Așadar, celebrarea de către români a zilelor importante din calendarul creștin-ortodox a fost prezentată de către călătorii străini prin prisma trăsăturilor etnice, a raporturilor social-politice, dar și a conduitei și conștiinței creștine. Referirile la atmosfera și ritualul desfășurărilor marilor sărbători creștine nu s-au diferențiat prea mult între ele, posibil mai degrabă datorită importanței acordată de români respectării ceremonialului religios, decât imaginilor clișeu prezente în scrierile călătorilor străini.

În continuare, vom prezenta viziunea rolul social al viziunii străini referitoare la trăirea sărbătorii religioase de către români, încercând, în același timp, și o sumară interpretare a acesteia. Sărbătorile rolul social al viziunii ale românilor din acel timp istoric au fost destul de multe, dacă ne raportăm la numărul sfinților patroni ai lăcașurilor de cult, ori la onomastica menționată în actele judiciare încheiate, precum și la notițele călătorilor străini 1.

Dintre acestea, doar prăznuirile însoțite de obiceiuri bisericești și practici socialreligioase desfășurate rolul social al viziunii prezența unui public numeros au fost menționate de către aceștia. Sărbătorile religioase au avut în viața românilor și un rol social, amănunt reliefat, din păcate în mod prea puțin detaliat, de călătorii străini. De asemenea, aceste zile au devenit și repere temporale, în funcție de care se desfășura viața productivă, se fixau termene de judecată sau de plată a obligațiilor financiare, de achitare a datoriilor ori a împrumuturilor contractate.

Să amintim doar relatarea lui Anton Maria del Chiaro, 2 4. Implicit, sărbătorile marcau și oprirea activităților productive, moment care coincidea cu începutul slujbei religioase, la desfășurarea căreia era chemată comunitatea, și care era anunțat de biserică prin tragerea clopotului clopotul cel mare era folosit la marile sărbători, așa cum a consemnat Paul de Alep 6 și baterea toacei de două ori mai mult în ziua Paștelui, după menționarea lui Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel 7.

Călătorii străini au fost interesați și de desfășurarea evenimentelor publice, organizate cu prilejul sărbătorilor religioase procesiuni, târguri și iarmaroace 8 etc. Petru Bogdan Baksic a relatat că, în cinstea zilei Sfântului Ilie 20 iulie se organiza bâlciul cel mare, care putea ține chiar o lună 9. De Rusalii, la Suceava, atunci când se cinstea și Sfântul Ioan Cel NouNiccolo Barsi a notat că sărbătoarea a ținut 8 zile, fiind ținut și un iarmaroc în care se desfășurau activități distractive și comercialedar și un praznic.

Rolul viziunii în comportament, Comportament organizational

Asemenea activități puteau contribui la formarea sentimentului de apartenență comunitară, la dezvoltarea a ceea ce va numi recent localism.

Desigur, au existat și menționări, care, plecând de la aceste semnificații ale sărbătorii religioase au prezentat o imagine prea puțin evlavioasă sau deloc onorantă a modului de a o celebra. Reținem că aceste menționări proveneau îndeosebi de la cei formați în mediul catolic și cel protestant, mult mai auster.

rolul social al viziunii

Același obicei de a petrece în ospețe zilele de sărbătoare a fost prezent și în familiile domnești și boierești, deși accentul cădea pe elementele ritualice cu conotație socială.

Un exemplu era oferit de consumarea vinului, moment care a determinat respectarea anumitor coduri sociale, alături de săvârșirea de gesturi religioase. Un alt aspect despre care au relatat călătorii străini a fost reprezentat de cadrul special pregătit pentru celebrarea acestor zile, devenit asemeni unui spectacol. De obicei, în asemenea momente se adunau, în așteptarea actelor de milostenie și nevoiașii, călugării și cerșetorii.

La acest obicei al milosteniilor de sărbători au fost obligați să apeleze doi pelerini ruși, ieromonahi din Novgorod — Severski, Macarie și Silvestru, care, îndreptându-se spre Locurile Sfinte au trecut prin Moldova în anul La Ismail, ei au fost opriți de turci pentru neplata taxei de trecere.

rolul social al viziunii

Un alt aspect la care au făcut referire mai ales diplomații, misionarii și reprezentanții altor confesiuni era legat de obiceiurile românilor practicate în timpul celebrării marilor zile creștine, interpretate deseori ca superstiții sau dovezi de ignoranță în domeniul creștinismului. Asupra acestui aspect am făcut deja referire și vom continua să o facem și mai departe. Conform imaginilor prezentate de acești călători, a existat un tipar al desfășurării marilor sărbători, pe care încercăm să-l redăm mai jos.

Marile sărbători încep cu o zi înainte ajunul sărbătorii și se pot prelungi și după zilele închinate celebrării lor, în funcție de semnificația pe care acestea o au în viața creștină. Ajunul unei sărbători a fost tot atât de bine cinstit de Biserică, precum sărbătoarea însăși, fapt ce poate fi exemplificat cu descrierile lui Paul de Alep.

Pe un tetrapod, în mijlocul bisericii era așezată 5 7. Ea era sărutată de ierarh în timpul slujbei, apoi i se vor închina, pe rând, și mirenii. Interesul călătorilor străini a fost reținut cel mai mult de Bobotează, de aceea vom insista și noi mai mult asupra ei.

De rolul social al viziunii, ceremonialul se desfășura în curtea bisericii, fiind urmat de o procesiune impozantă. La terminarea ceremoniei au fost stropiți cu 6 8.

Rolul viziunii în comportament Viziunea și valorile definite și împărtășite la nivel organizațional

O altă descriere a fost făcută de Marco Bandini, insistând asupra butaforiei, impresionantă prin splendoarea ei. Chiar dacă nu a fost însoțită de o procesiune publică, celebrarea Rolul social al viziunii Nicolae nu a fost lipsită de importanța de care s-a bucurat prăznuirea Bobotezei, după cum se desprinde din relatările lui Paul de Alep După descărcarea atacuri de panică vizuale, domnul şi mitropolitul se reîntorc la locurile lor, iar dregătorii, după rangul lor, merg 7 9.

Acest obicei este respectat timp de 40 de zile de către toți grecii din Orient.

Rolul social al viziunii, prin cursurile de master sunt pregătiţi specialişti în domeniul managementului resurselor umane, administraţiei publice şi dezvoltării comunitare, relaţiilor publice, consilierii psihologice, psihologiei judiciare şi psihologiei educaţiei. Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane are misiunea de a fi principalul furnizor local de resursă umană înalt specializată în domeniile în care oferă diplome, cea mai importantă sursă de expertiză la nivel regional în domeniile aplicate ale ştiinţelor sociale, cât şi un pol de excelenţă pe plan naţional în cercetarea ştiinţifică de ramură. Temele de cercetare abordate de membrii Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane sunt: Excluziunea socială în variatele ei forme şi determinări Participarea socială în mediul urban Dezvoltarea durabilă şi calitatea vieţii Analiza psihologică a fenomenului de violenţă în rândul elevilor; dezvoltarea şi implementarea unor strategii de profilaxie şi intervenţie Impactul despărţirii temporare a copiilor de părinţi asupra dezvoltării socio-afective a acestora Specificul şi rolul procesărilor informaţionale automate în dinamica emoţiilor şi tulburărilor emoţionale Satisfacţii şi insatisfacţii în cariera didactică Cauzele eşecului şi succesului şcolar Aspecte psihosociale privind integrarea socială a persoanelor cu deficienţe senzoriale şi neuromotorii Colectivul facultăţii se implică, de asemenea, în realizarea de cercetări aplicate prin care contribuie la elaborarea politicilor publice locale şi naţionale în domeniul asistenţei sociale, educaţiei, comunicării publice.

Un astfel de ospăț, amintit de Paul de Alep a fost organizat de Matei Basarab și în ajunul Sfântului Ignatie, dinaintea sărbătorii Crăciunului Praznicul unui sfânt celebrat în biserică se continua cu sfințirea bucatelor aduse de mireni și împărțirea lor celor prezenți la slujbă În același spirit a prezentat și alte practici religioase, pe care, firesc, le-a interpretat ca superstiții.

Iar celălalt răspunde Adevărat a înviat! În general, ceremonialul respecta tiparul creștin-ortodox, deși existau și mici deosebiri, considerate obiceiuri locale.

rolul social al viziunii

Tot subsumată problemei reprezentate de particularizarea ritualului poate fi procesiunea legată de purtarea crucii de Bobotează, continuată fiind cu sfințirea apelor simbolizată prin râul din apropiere realizată prin scufundarea crucii în apă 35după care urma botezul bebelușilor în apa înghețată De La Croix i-a considerat orfani, cărora, în urma botezării lor, domnul le-a dat veșminte și bani El săruta icoanele şi le dădea daruri.

Ei plecau, dar veneau alții şi aceasta a ținut de seara până dimineața. Deseori, obiceiurile respectate la zile de mare sărbătoare au avut o semnificație mai mult socială decât religioasă. Despre un astfel de obicei a relatat De La Croix, pe care l-a considerat a fi specific Sărbătorii Bobotezei dar și de Paște.

Un alt obicei a fost ținut în ajunul sărbătorii Anului Nou, după relatarea lui Paul de Alep. Atunci, toți boierii țării, ispravnicii, pârcălabii sau subașii şi toți dregătorii Divanului erau invitați să ospăteze cu domnul și să depună, înainte de a pleca, insignele dregătoriilor lor.

Cu prilejul hramului se fac rugăciuni pentru ctitori, a doua zi a sărbătorii, totodată pregătindu-se coliva, la praznicul domnesc fiind chemați atât cei bogați, cât și cei mulți, mai ales săracii, a consemnat Paul de Alep Rolul social al viziunii un astfel de ospăț domnesc, desfășurat în ziua de Anul Nou, se respectau și alte obiceiuri, după cum a notat Anton-Maria del Chiaro, cel care a devenit și secretarul domnului muntean Constantin Brâncoveanu.

rolul social al viziunii

Dar dacă strănuta domnul, atunci marele vistier trebuia să dăruiască un brocart de aur pentru o haină. Aceleaşi ceremonii se petrec şi la masa doamnei, la care participau soŝiile boierilor comeseni ai domnului.

rolul social al viziunii

Prezenŝa domnului şi a curŝii sale la marile sărbători religioase atrăgea un public numeros 44fastul ceremoniilor, luxul şi numărul participanŝilor fiind, în egală măsură şi expresie a Puterii 45cu cât aceştia erau mai numeroşi cu atât domnul era mai puternic.

De aceea, marile sărbători religioase au constituit și forme de manifestare a puterii politice, ocazia impunerii imaginii domnului, a măreției domnești și a reconfirmării pretenției sale autocratice. În acest scop, evidențierea publică a importanței domnului a fost minuțios pregătită: începerea slujbei coincidea cu venirea domnului cu un mare alai la biserică, anunțată prin clopote, tobe și trâmbițe asemănător unei procesiunidomnul și familia ocupând locul principal în spațiul special pregătit pentru asemenea evenimente.

Domnul saluta poporul participant și primea închinarea lui.

Privilegiul primirii binecuvântării divine aparținea domnului, succedându-i, după importanța socială ceilalți participanți. La terminarea Bibliografie 11 Fără îndoială, problema modului în care au înțeles călătorii străini trăirea sărbătorilor religioase de către români nu este nici pe departe epuizată, de altfel, rămâne un subiect cu ample și profunde valențe de analiză și interpretare. În demersul nostru nu am reușit să surpindem toate descrierile oferite de călătorii străini, situație care nici nu era cu putință, dacă ne referim la faptul că aceste relatări trebuie preluate cu rezerve, datorită subiectivismului pe care îl conțin, și contextualizate, pentru înțelegerea stării de spirit în care au fost ele scrise.

Managerii romani nu isi inteleg rolul de lideri in organizatii Cum folosește departamentul HR misiunea, viziunea și valorile organizației în Managerii romani nu isi inteleg rolul de lideri in organizatii Cursul nr.

Selecția și ordonarea relatărilor au permis, în definitiv, formularea unor imagini și a unor explicații asociate acestora. Astfel, ajungem la concluzia că, de regulă, trăirea sărbătorilor în secolul XVII-XVIII s-a corelat cu cinstirea publică a sfinților, ceea ce a făcut ca accentul să cadă pe formele sale sociale de manifestare. Să nu uităm că, pentru societatea românească din acest timp istoric, modul de celebrare a marilor zile ale creștinismului a fost esențial, deoarece gesturile, atitudinile, contextul special pregătit, emoțiile și activitățile colective aveau menirea de a ajuta comunitatea să se definească religios și să se exprime în raport cu sine şi cu ceilalți.

Prin urmare, celebrarea unei astfel de zile a avut o dublă semnificație, socială și teologală, lecția de religie devenind de fapt o lecție de educație pentru comunitate IV, îngrijit de M.

Hollban, M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, P. București, V îngrijit de M. VI, îngrijit de M. Bucureşti, VII, îngrijit de M. VIII, îngrijit de M. Condica lui Gheorgachi: Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachie,studiu și text de Dan Simionescu.

rolul social al viziunii

București: Fundația Regelui Carol I, Cristea, J. Sărbători, tradiții, ritualuri, mituri. București: Oscar Print, Golban, V. Dimensiunea etico-estetică a sărbătorii. Frumusețea rolul social al viziunii. Piatra Neamț: Panteon, Iftimi, S. La Crăciun. În: Spectacolul public între tradiţie şi modernitate. Bucureşti: Institutul Cultural Român,p. Pall, Fr. Rudică, T. Aspecte psihologice în mituri, legende și credințe populare. Iaşi: Polirom, Notes 1.

Ațiputeafiinteresat