Tradiția viziunii umane

Tradiția viziunii umane - Viziunea politică și educația fără tradiție a PNL - pizzaexpert.ro

Misiunea, viziunea şi valorile TVR

Istoric[ modificare modificare sursă ] Ca prim reprezentant al umanismului poate fi considerat Protagorassofist grec din secolul al V-lea î. Termenul de "humanitas" îl întâlnim deja în scrierile lui Ciceroîn care omul ocupă un loc aparte printre alte viețuitoare. În Evul Mediutradiția viziunii umane vorbește despre "humaniores litterae", care reprezintă ansamblul cunoștințelor profane predate în facultățile de arte artes liberalesspre deosebire de "diviniores litterae", care vedere neclară inimă au sursa în verificați-vă dacă există hipermetropie Bibliei și sunt predate în facultățile de teologie.

În secolul al XVI-lea, "umaniștii" studiau ceea ce ei numeau "umanitățile" studia humanitatisînțelegându-se prin aceasta scrierile clasice ale antichității. Pentru acești erudiți ai Tradiția viziunii umane de "humanitas" avea același sens ca în epoca ciceroniană și însemna acea cultură care, desăvârșind calitățile naturale ale omului, îl fac demn de acest nume.

Cuvântul "Umanism" în înțelesul actual apare mult mai târziu, și anume în în scrierea lui Friedrich Immanuel Niethammer Giovanni Pico tradiția viziunii umane Mirandola Începuturile Umanismului modern[ modificare modificare sursă ] În mod tradițional, istoricii situează începuturile umanismului modern în Italia secolului al XIV-lea, fiind legat de numele lui Francesco Petrarca și Giovanni Boccaccio.

După invadarea Imperiului Bizantin de către turci, un mare număr de învățați greci se refugiază în peninsula italică, aducând cu ei manuscrise în limba lor de origine. Literații italieni, ca Guarino din VeronaFrancesco Filello sau Giovanni Aurispaînvață limba greacă veche și traduc în italiană operele clasice grecești.

Poezia latină a epocii romane este redescoperită grație lui Lorenzo Vallaiar Coluccio Salutati și Gian Francesco Poggio traduc în limba italiană operele scriitorilor romani. Difuzarea textelor este favorizată de descoperirea tiparului și perfecționarea imprimeriilor, dar și de dezvoltarea orașelor și universităților, locul de întâlnire al învățaților.

Un eveniment important îl constituie înființarea "Academiei" din Florența sub impulsul lui Cosimo de Medicicondusă de Marsilio Ficino - traducător al Dialogurilor lui Platon - unde se întâlnesc umaniști ca Pico della MirandolaPietro Bembo și Angelo Poliziano. Activitatea "Academiei" a exercitat o mare influență asupra dezvoltării literaturiipicturii și arhitecturii din epoca Renașterii. Așa, de exemplu, Pirro Ligorio pictează tabloul "Alegoria Științelor".

tradiția viziunii umane

Cyriac din Ancona a fost o altă ființă umanist să-și amintească; el a fost numit "Tatăl de Arheologie " Răspândirea Umanismului în Europa[ modificare modificare sursă ] Umanismul se propagă în primul rând în Germania și Olanda. Ambele țări cunoscând o mare expansiune a imprimeriilor, se organizează adevărate târguri de cărți care favorizează schimburile culturale. Germania[ modificare modificare sursă ] Erasmus din Rotterdam Johannes Reuchlin se opune împăratului Maximilian I, care voia să interzică scrierile în limba ebraicăcu excepția Bibliei.

Reuchlin afirmă că textele interzise fac parte tradiția viziunii umane patrimoniul cultural al omenirii. În Germania, umanismul a pregătit calea Reformei lui Martin Luther.

Discipolul său, umanistul Philipp Melanchthonprofesor de Filologie la Universitatea din Wittenbergredactează prima formulare științifică a principiilor Reformei în lucrarea "Loci communes rerum theologicarum"iar în redactează "Confesiunea de la Augsburg".

El dorea ca răspândirea Protestantismului să se realizeze cu mijloace pașnice și s-a străduit să păstreze unitatea Bisericii apusene.

Olanda[ modificare modificare sursă ] Erasmus din Rotterdamteolog și erudit olandez, este unul din cei mai eminenți umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, "primul european conștient" Stefan Zweig. Prin poziția lui critică față de Biserica Catolicăeste considerat precursor al reformei religioase, deși el însuși nu a aderat la protestantismpreconizând în mod conștient spiritul de toleranță religioasă.

tradiția viziunii umane

Franța[ modificare modificare sursă ] François Rabelais În Franțaumanismul pătrunde prin învățații și artiștii italieni aflați la curtea papală din Avignon printre aceștia Petrarca. Războaiele lui Francisc I în Italia au contribuit la luarea de contact și cunoașterea curentelor culturale aflate acolo în plină efervescență. Francisc I creează Collège des lecteurs royaux, unde se predau limbile clasice greacă și latină, precum și ebraica de către Jacques Lefèbre d'Étaples.

Etienne Dolet propagă gândirea inspirată din Platonadaptată creștinismuluifapt care influențează poeții "Pleiadei" ca Pierre de Ronsard sau Joachim du Bellay. Montaigne susține că rațiunea permite omului să se elibereze de ideile preconcepute. François Rabelais întruchipează perfect modelul umanismului din epoca Renașteriiluptând cu entuziasm pentru reînoirea gândirii în spiritul antichității clasice, ideal filozofic al timpului său.

Tradiția viziunii umane. Viziunea politică și educația fără tradiție a PNL

Anglia[ modificare modificare sursă ] Thomas Morus În AngliaThomas Morus scrie o lucrare fundamentală de istorie a ideilor politice "Utopia",devine cancelar al regelui Henric VIII, dar - opunându-se reformei religioase a acestuia - cade în disgrație și este executat. Vezi și: Literatura română umanistă.

  • Viziune normală minus plus
  • Hipermetropie sambo
  • Funcția de acuitate vizuală
  • Tradiția viziunii umane - Viziunea politică și educația fără tradiție a PNL - pizzaexpert.ro

Umanismul este prezent și în Ungaria la curtea regelui Matei Corvinîn Polonia cu Jan Kochanowskiîn Spania cu cardinalul Jiménez de Cisnerosfondator al unei universități trilingue la Alcalà de Henares și editor al unei Biblii poliglote, și Juan Luis VivesAstfel, către mișcarea umanistă cuprinde tradiția viziunii umane Europă apuseană, unificând în același ideal acest mod de gândire optimist, încrezător în progresul omenirii. Umanismul antrenează crearea unor noi discipline și sfere de activitate ca GeografiaCosmologiaFilozofia politicăTeoria istoriei și implică libertatea și independența față de religie dând astfel impuls reformei religioase.

Umanismul permite eliberarea gândirii omului de cadrul îngust patologia vederii la om dogmelor și apariția spiritului de toleranță. Religie[ modificare modificare sursă ] Umanismul respinge în mod clar apelul la credințe supranaturale pentru soluționarea problemelor umane, dar nu și credințele însele; unele curente umaniste sunt chiar compatibile cu unele religii.

tradiția viziunii umane

El este în general compatibil cu ateismul și agnosticismul, dar acestea din urmă nu îi sunt necesare. Cuvintele "ignostic" american și "indiferentist" britanic sunt uneori aplicate umanismului pe motiv că acesta este un proces etic, nu o dogmă asupra existenței sau nu a zeilor; umaniștii pur și simplu nu au nevoie să se preocupe de asemenea probleme.

Agnosticismul sau ateismul singure nu implică în mod necesar umanismul; multe filosofii diferite și uneori incompatibile se întâmplă să fie ateiste. Nu există nicio ideologie unică și niciun set de comportamente unic la care să tradiția viziunii probleme de vedere ale oamenilor toți ateii, și nu toate dintre cele proprii ateilor sunt umaniste.

Pe tărâm literar cel puțin, a existat în Occident un umanism creștin viguros și fructuos, începând cu Erasmus din Rotterdam și tradiția viziunii umane cu un Georges Bernanos sau orice alt scriitor cu sensibilitate religioasă care se revendică de la umanism. De vreme ce umanismul include curente intelectuale trecând printr-o mare varietate de gândiri filosofice și religioase, mai multe ramuri ale umanismului îi permit să îndeplinească, suplimenteze sau suplinească rolul religiilor și în special să fie adoptat ca filosofie de viață completă.

Într-un număr de țări, din motive tradiția viziunii umane de legile care acordă drepturi "religioase" specifice, filosofia de viață umanistă seculară a fost recunoscută ca "religie". În Statele Unite, Curtea Supremă a admis că umanismul este echivalent cu o religie în sensul limitat al autorizării umaniștilor să oficieze ceremonii de obicei conduse de reprezentanți ai cultelor religioase.

Departe de a "declara umanismul religie", această luare de poziție pur și simplu declară echivalența dreptului umaniștilor de a acționa în moduri de obicei specifice religiilor, cum ar fi marcarea ceremonială a momentelor importante ale vieții.

Umanismul renascentist și accentul său asupra întoarcerii la origini au contribuit la reformarea protestantă, ajutând la producerea a ceea ce protestanții consideră o tradiția viziunii umane mai fidelă a textelor biblice. Cunoaștere[ modificare modificare sursă ] Conform umaniștilor, este în sarcina oamenilor să găsească adevărul, prin opoziție cu căutarea lui în revelație, misticism, tradiție sau orice altceva care e incompatibil cu aplicarea logicii asupra dovezilor observabile.

Cerând ca oamenii să evite acceptarea orbească a unor opinii nesusținute, el sprijină scepticismul științific și metoda științifică, respingând autoritarismul și scepticismul extrem și făcând din credință o justificare inacceptabilă a acțiunilor. De asemenea, umanismul afirmă că o cunoaștere a binelui și răului se bazează pe cea mai bună înțelegere a propriilor interese și a celor comune ale indivizilor în loc să izvorască dintr-un adevăr transcendental sau vreo sursă arbitrar localizată.

Speciism[ modificare modificare sursă ] Unii au interpretat umanismul ca pe o formă de speciism, care consideră oamenii mai importanți decât alte specii. Filosoful Peter Singer, el însuși umanist, afirma că "în ciuda multor excepții individuale, umaniștii în general s-au dovedit incapabili să se elibereze de una dintre cele mai centrale [ El a chemat umaniștii să "ia poziție împotriva [ Cu toate acestea, el a remarcat de asemenea că același Manifest afirmă că oamenii nu au "niciun drept dumnezeiesc sau inerent de a supune alte animale" și a admis că "organizațiile care au făcut cel mai mult pentru animale au fost independente de religie".

Tradiția viziunii umane

Optimism[ modificare modificare sursă ] Umanismul include o atitudine optimistă față de capacitățile oamenilor, dar nu implică opinia că natura umană este pur binevoitoare sau că absolut fiecare persoană e capabilă să se ridice la înălțimea idealurilor umaniste de raționalitate și moralitate.

El implică nu mai mult decât recunoașterea că te ridica la înălțimea potențialului tău înseamnă multă muncă și necesită ajutorul celorlalți. Scopul suprem este prosperitatea umană; îmbunătățirea vieții tuturor oamenilor. Focalizarea este tradiția viziunii umane a face bine și a trăi bine aici și acum și a lăsa lumea tradiția viziunii umane bună pentru cei care vin după noi, nu pe a trece oris sesiuni viziune viață suferind pentru a fi răsplătiți după.

Influențele Umanismului[ modificare modificare sursă ] Umanismul influențează în mod hotărâtor viața secolului al XVI-lea. La început științele nu erau incluse și se găseau la foc îmbunătățind vederea acestei mișcări. Asfel Bernard Palissy sau Ambroise Paré nu acordă nicio atenție autorilor antici, preferând să se bazeze pe experiență și practică.

Se studiază totuși scrierile lui Arhimedeiar Copernic afirmă că experiența trecutului este necesară pentru noi descoperiri. Umanismul influențează și viața politică. Umaniștii amintesc suveranilor datoriile lor față de Dumnezeu, față de supuși și față de ei înșiși Niccolo Machiavelli : "Il Principe", Ei apelează la popor să participe la viața publică.

Educația copiilor ar trebui să urmărească în primul rând instruirea copiilor cu noi cunoștințe pentru a-i face mai umani.

tradiția viziunii umane

Ațiputeafiinteresat