Viziunea umană la distanță

viziunea umană la distanță

Credite: IF — învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar. IFR — învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, viziunea umană la distanță de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

viziunea umană la distanță

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Programul de studii îşi propune să formeze specialişti, în domeniul economiei comerțului, turismului și serviciilor în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă din România şi din statele membre ale Uniunii Europene, promovând un ansamblu de valori bazat pe creativitate şi dinamism.

Disciplinele din planul de învăţământ sunt acoperite de cursuri şi cărţi care includ tematica din fişa disciplinei.

Printre disciplinele studiate în cadrul acestui program se regăsesc: Economie în servicii, Cercetări de marketing, Tehnica negocierilor în afaceri, Comportamentul consumatorului, Economie în turism, Prețuri și concurență, Marketing internațional, Antreprenoriat, Ecoturism și turism rural,Tehnica operațiunilor de turism, Logistica și distribuția mărfurilor, Comerț electronic.

viziunea umană la distanță

Practica de specialitate se desfășoară în entități publice și private, sub îndrumarea directă a personalului didactic responsabil și a tutorilor din entitățtilor viziunea umană la distanță care se derulează stagiul de practică, conform convențiilor încheiate de către universitate în acest sens.

Aici vor gasi o parte dintre destinațiile disponibile precum și tipurile de posturi deschise. Oportunități în carieră: Studenții vor fi specializați și vor avea capacitatea de a : - identifica și rezolva problemele legate de activitatea turistică, de comerț și servicii; - analiza și elabora strategii în domeniul turismului comerțului și serviciilor; - elabora, implementa și evalua strategiile de gestionare a riscurilor legate de activitatea din turism, comerț și servicii și după absolvire pot ocupa funcții precum manager de produs, organizator activitate turism studii superioarespecialist marketing.

viziunea umană la distanță

Facultatea dispune de laboratoare de specialitate proprii laboratoare de informatică, multimediacu dotarea corespunzătoare pentru toate disciplinele care au prevăzute activităţi de acest gen, cu licenţă pentru toate soft-urile necesare şi permit desfăşurarea orelor aferente disciplinelor din planul de învăţământ în condiţii optime.

Biblioteca universităţii, respectiv a facultăţii, este dotată cu săli de lectură şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli.

De asemenea, în cadrul bibliotecii studenţii beneficiază de acces on-line, gratuit, la baze de date şi reviste de specialitate din ţară şi străinătate. Finanțe și Bănci Misiunea programului de studii universitare de licență este de a pregăti specialişti în domeniu, conform cerințelor și exigenţelor de pe piața muncii, modificărilor care intervin în economia reală pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat și de a valorifica potențialul studenților în activitatea de cercetare ştiinţifică prin implicarea în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Admitere De ce UCB? Învăţământul la distanţă nu este un experiment, nu este o provocare şi nu este o sfidare. Constituie o modalitate firească, nouă, de exprimare instituţionalizată modernă şi eficientă a procesului învăţării, în sistemul general de cunoaştere, fiind numit, formula secolului XXI pentru instruirea superioară universitara dr. Aron Popa. Învăţământul la distanţă este conectat semnificativ la marile viziuni şi linii de transformare pe care le parcurge mediul academic şi al cunoaşterii pe plan mondial.

Printre disciplinelestudiate în cadrul acestui program se regăsesc: Finanțe publice, Fiscalitate, Operaţiunile instituţiilor de credit, Audit intern, Evaluarea firmei, Analiză economico-financiară, Management bancar, Audit financiar, Finanțe internaționale, Finanțe corporative, Asigurări și reasigurări, Buget și trezorerie publică. Oportunități în carieră:.

viziunea umană la distanță

Ațiputeafiinteresat