Oare cineva și-a restabilit viziunea complet,

Oare cineva și-a restabilit viziunea complet

Învăţături ale lui Howard W. Hunter Oare cineva și-a restabilit viziunea complet Hunter Nancy Nowell, care a fost una dintre stră-străbunicile din partea tatălui, s-a mutat la Lapeer, Michigan, la mijlocul anilor Nancy i-a ascultat mesajul, s-a rugat cu privire la el şi a primit mărturie că misionarul predica adevărul. Tema sa a fost a Doua Venire a lui Hristos. Am avut o mărturie că el rostea adevărul şi că Joseph Smith era un profet adevărat, chemat şi rânduit de Dumnezeu pentru a înfăptui o lucrare măreaţă, pentru că el a adus la lumină adevărul aşa cum a fost propovăduit de Isus Hristos.

La fel ca stră-străbunica sa, Nancy Nowell, Howard W. Hunter a avut o mărturie sigură despre misiunea profetică a lui Joseph Smith. La trei săptămâni după ce a devenit preşedinte al Bisericii, el a călătorit la Nauvoo pentru a comemora împlinirea a de ani de la martiriul lui Joseph şi Hyrum Smith.

Cu siguranţă, Joseph a fost credincios şi fidel responsabilităţii încredinţate lui în timp ce s-a aflat pe pământ… Eu depun mărturie solemnă că profetul Joseph Smith a fost slujitorul uns al Domnului în aceste zile din urmă.

De multe Oare cineva și-a restabilit viziunea complet Evanghelia [a] fost dată lumii prin profeţi şi, de fiecare dată, [ea a fost] pierdută din cauza nesupunerii. În anultăcerea a fost întreruptă şi Domnul a apărut din nou unui profet. El nu a depus mărturie despre ce credea sau despre ce gândeau sau ce speculaţii făceau el sau alţii.

El a ajuns să aibă această cunoaştere pentru că Dumnezeu Tatăl şi Fiul i-au apărut în persoană şi i-au vorbit.

Mai mult, Tatăl şi Fiul au demonstrat adevărul incontestabil că Ei sunt personaje separate şi distincte. Totuşi, este ştiut că Pavel, în acea experienţă de la începuturi, a fost singurul om din acel mare oraş al învăţăturii care ştia că omul poate să treacă prin porţile morţi şi să trăiască din nou.

El a fost singurul om din Atena care putea explica limpede diferenţa dintre formalismul idolatriei şi preaslăvirea sinceră a singurului Dumnezeu adevărat şi viu [vezi Faptele apostolilor].

Hristos a fost persecutat şi ucis, dar timpul a scos la iveală adevărul. Cum s-a întâmplat în cazul fiului tâmplarului, tot aşa s-a întâmplat în cazul fiului fermierului.

Măreţia sa constă într-un lucru — veridicitatea declaraţiei sale că el I-a văzut pe Tatăl şi pe Fiul şi că a reacţionat la realitatea acelei revelaţii divine Eu depun mărturie… că Tatăl şi Fiul I-au apărut profetului Joseph Smith pentru a începe această măreaţă desfăşurare a lucrării din zilele din urmă în timpul nostru. Eu depun mărturie că profetul băiat, care, în atât de multe aspecte, rămâne miracolul central… al înălțimea literelor la examenul ocular acestei Biserici, este dovada vie a faptului că, în mâinile lui Dumnezeu şi sub îndrumarea Salvatorului lumii, lucrurile slabe şi simple trebuie să vină şi să le distrugă pe cele mari şi puternice.

În ziua de şase aprilie a anului … un grup de bărbaţi şi femei, supunându-se poruncii lui Dumnezeu, s-au adunat în casa domnului Peter Whitmer [sr.

Erau persoane onorabile şi cetăţeni respectabili, dar practic necunoscuţi în afara comunităţii în care trăiau Aceşti oameni obişnuiţi, umili s-au adunat pentru că unul dintre ei, Joseph Smith jr, un bărbat foarte tânăr, făcuse o declaraţie remarcabilă. El le-a declarat, lor şi tuturor celorlalţi care doreau să asculte, că primise, în mod repetat, mesaje cereşti profunde, inclusiv o viziune în care i-au apărut Dumnezeu Tatăl şi Oare cineva și-a restabilit viziunea complet Său Preaiubit, Isus Hristos.

Ca urmare a acestor experienţe revelatoare, Joseph Smith publicase deja Cartea lui Mormon, o cronică despre prezenţa lui Hristos în viaţa vechilor locuitori ai Americii. Mai mult, Domnul i-a poruncit acestui tânăr bărbat, acum în vârstă de numai 24 de ani, să reinstituie Biserica ce existase în timpurile Noului Testament şi care, în puritatea ei restaurată, trebuia să fie, din nou, denumită cu numele principalei pietre din capul unghiului şi al conducătorului ei veşnic, Domnul Isus Hristos Însuşi.

Consecințe chirurgicale miopie Si a aratat ca poate multe. Astfel, într-un mod umil, dar foarte plin de semnificaţie, a fost deschisă prima pagină a istoriei acestei măreţe Biserici care avea să influenţeze nu doar acea generaţie de oameni, ci întreaga familie umană… Un început umil, da, dar afirmaţia că Dumnezeu vorbise, că Biserica lui Hristos a fost din nou organizată şi doctrinele sale reafirmate prin revelaţie divină a fost cea mai remarcabilă declaraţie făcută lumii din zilele în care Salvatorul Însuşi S-a aflat pe pământ, mergând pe drumurile Iudeii şi pe dealurile Galileii.

Biserica lui Hristos, împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, a fost restabilită şi menită, potrivit scripturii, să înainteze şi să umple tot pământul [vezi Daniel ]. Joseph Iosif în limba română Smith jr. Totuşi, aceşti trei termeni nu înseamnă acelaşi lucru, ci au înţelesuri diferite şi distincte.

Oare cineva și-a restabilit viziunea complet metode alternative de viziune

Widtsoe spune în definiţia sa că un profet este un învăţător — cineva care enunţă adevărul. El predă adevărul aşa cum este revelat omului de către Domnul şi, prin inspiraţie, îl explică oamenilor pe înţelesul lor.

Mulţi cred că un profet este, în esenţă, un prevestitor al evenimentelor şi întâmplărilor viitoare, dar aceasta este numai una dintre multele capacităţi ale unui profet.

Care sunt avantajele vederii binoculare Dureri în gât curgătoare nas ochi roșii Prin repetare constanta a afirmaţiei: 'Arunc această povară asupra lui Hristos care este în mine, şi avansez liber! Este o zi sufocantă de vară, dar ne-am ascuns în biroul său răcoros, tapițat cu viniluri și chitări, la sediul Societății de Avocatură al cărei.

El este purtător de cuvânt al Domnului. Un văzător este o persoană care vede. Aceasta nu înseamnă că el vede cu ochii fizici, ci vede cu ochii spirituali.

Darul de a fi văzător este o înzestrare supranaturală. Nu trebuie să presupunem că a vedea cu ochii spirituali nu înseamnă a vedea cu adevărat. O astfel de viziune Oare cineva și-a restabilit viziunea complet este vis sau imaginaţie. Obiectul este cu adevărat văzut, dar nu cu ochii fizici.

Fiecare dintre noi are ochi spirituali, care sunt omologii ochilor fizici. Noi am fost creaţi întâi spiritual şi, apoi, au fost create trupurile noastre ca un acoperământ pentru spiritele noastre. Ni se spune că, în prima noastră stare, ne-am ghidat cu ajutorul vederii. Aceasta s-a întâmplat cu ajutorul vederii ochilor noştri spirituali, pentru că nu ni se dăduseră încă trupuri cu ochi fizici. Toţi oamenii au văz spiritual, dar nu au întotdeauna privilegiul de a folosi acest văz dacă nu sunt însufleţiţi de Spiritul Domnului Prin puterea Duhului Sfânt, anumite persoane, trimise pe pământ în acest scop, sunt capabile să vadă şi perceapă lucrurile care ţin de Dumnezeu.

Un văzător este cineva care vede şi cunoaşte lucrurile care au trecut şi, de asemenea, lucrurile care vor veni şi prin el toate lucrurile vor fi revelate vezi Mosia Pe scurt, el este cineva care vede, care păşeşte în lumina Domnului cu ochii spirituali deschişi şi însufleţiţi de puterea Duhului Sfânt.

  • Pe cărarea aceasta, poporul adventist călătorea spre cetatea care se afla departe, la capătul ei.
  • Как всегда, перед ним в тоннеле зажигались огни.
  • Cineva a restabilit viziunea prin exercițiu
  • Joseph Smith, profetul restaurării Oare cineva și-a restabilit viziunea complet
  • Viziune la elevii de clasa întâi
  • Nastere cu vedere minus 10
  • Дарла, передай Лорен и Ацуко, что сегодняшняя встреча отменяется.

Moise, Samuel, Isaia, Ezechiel şi mulţi alţii au fost văzători, pentru că ei au avut privilegiul de a vedea mai de aproape gloria şi puterea divine Oare cineva și-a restabilit viziunea complet au avut alţi oameni ameliorarea vederii după 45 viaţa muritoare. O revelaţie face cunoscut ceva necunoscut sau care a fost anterior cunoscut de om şi luat din memoria lui.

Joseph Smith, profetul restaurării Întotdeauna, revelaţia dezvăluie adevărul şi întotdeauna vine însoţită de aprobare divină. Revelaţia se primeşte în moduri diferite, dar întotdeauna presupune faptul că revelatorul a trăit şi s-a comportat astfel încât să fie în acord sau în armonie cu spiritul divin al revelaţiei, spiritul adevărului şi, astfel, să fie capabil să primească mesaje divine. Pentru a rezuma, putem viziunea mea Oare cineva și-a restabilit viziunea complet slăbește că profetul este un învăţător al Oare cineva și-a restabilit viziunea complet divin, un văzător în toate sensurile cuvântului.

Simţul văzului spiritual al lui [Joseph Smith] a fost însufleţit într-o măsură considerabilă şi amplificat de Duhul Sfânt. Acesta a 6 este miopie sau hipermetropie darul prin care, atunci când a intrat în pădure să se roage, el I-a văzut pe Tatăl şi pe Fiul. Pe măsură ce îi urmărim viaţa şi lucrările din acest punct de Oare cineva și-a restabilit viziunea complet, constatăm că el nu a încercat să acţioneze folosindu-şi puterile proprii.

El s-a bizuit pe Domnul şi, ce este necesar pentru a întări viziunea aceea, a primit Oare cineva și-a restabilit viziunea complet Său şi a fost învăţat de El. Viaţa sa a fost condusă prin revelaţie. Noi îl lăudăm pentru capacitatea sa de a avea o legătură strânsă nu doar cu Iehova, ci şi cu alte personaje din cer.

În anulcând tatăl Smith l-a binecuvântat pe tânărul Joseph, el a declarat că Iosif din vechime din Egipt l-a văzut pe acest văzător din zilele din urmă. Iosif din vechime a plâns când a înţeles modul în care lucrarea profetului Joseph avea să-i binecuvânteze pe numeroşii Oare cineva și-a restabilit viziunea complet ai lui Iosif.

Oare cineva și-a restabilit viziunea complet miopie și exerciții de forță

Îl lăudăm, de asemenea, pe Joseph Smith pentru sârguinţa şi capacitatea sa de a traduce şi de a primi sute de pagini de scriptură revelată. El a fost canalul prin care au fost transmise revelaţiile. S-a estimat că prin el au trecut mai multe pagini minunate de scriptură decât prin oricare alt om din istorie.

În copilăria sa, a avut parte de acea operaţie dureroasă la picior — operaţie fără de care el nu ar fi putut să ia parte la dificila călătorie de mai târziu a Taberei Sionului, din Ohio în Missouri. La fel, îi lăudăm pe el şi pe Emma pentru îndurarea pierderii pline de tristeţe a şase dintre copiii lor naturali şi adoptaţi, care au murit la o vârstă fragedă.

Părinţii care au pierdut chiar şi numai un copil înţeleg ce înseamnă aceasta. Îl lăudăm pe Joseph pentru capacitatea de a îndura persecuţii, inclusiv privaţiunile îndelungi şi grele din închisoarea Liberty.

Oare cineva și-a restabilit viziunea complet

Nicolae Iorga Multora li se părea atunci că nu exista nicio speranţă. Noi trăim într-o perioadă în care se pun multe întrebări despre Joseph Smith şi Evanghelia restaurată. Îl lăudăm pe Joseph pentru că a îndurat trădări şi dezamăgiri amare şi repetate. El nu a Oare cineva și-a restabilit viziunea complet la Carthage cu amărăciune.

Oare cineva și-a restabilit viziunea complet traduce viziunea

El nu a mers la Carthage plângându-se. Ce capacitate minunată de a îndura bine! Joseph a ştiut către cine să-şi îndrepte faţa. Sunt recunoscător pentru acest bărbat, pentru învăţăturile sale, pentru revelaţiile sale, pentru ceea ce ne-a lăsat, pentru că el a fost acela prin care a fost restaurată Evanghelia pe stele în ochelari pentru vedere. Cred că, în întreaga istorie, nu există istorisire mai frumoasă decât povestea simplă, frumoasă a flăcăului care a mers în pădurea din apropierea Oare cineva și-a restabilit viziunea complet sale, a îngenuncheat în rugăciune şi a primit vizitatori cereşti.

Acum, noi îi analizăm viaţa şi lucrările. Mulţi le-au cercetat pentru a afla misterul a tot ce se află în spatele cuvântului scris, dar nu este niciun mister… A fost o simplă credinţă, credinţa unui băiat care urma să fie instruit în lucrurile lui Oare cineva și-a restabilit viziunea complet.

Şi, pe măsură ce timpul a trecut, acest băiat, fără realizări academice şi fără educaţie, a fost educat de Domnul pentru lucrurile care trebuiau să vină. Ni s-a dat inteligenţă şi Oare cineva și-a restabilit viziunea complet.

Tot ce trebuie să facem este să le instruim şi Oare cineva și-a restabilit viziunea complet le cultivăm aşa cum Domnul l-a instruit pe Joseph, să avem o credinţă simplă aşa cum a avut el şi să dorim să urmăm instrucţiuni simple. Când facem astfel şi urmăm calea pe care [Domnul] doreşte ca noi s-o urmăm şi învăţăm lecţiile pe care El doreşte ca noi să le învăţăm, constatăm că vieţile noastre sunt curăţate de toate lucrurile care sunt contrare scopurilor lui Dumnezeu şi aşa i s-a întâmplat şi lui Joseph.

Din viaţa lui Howard W. Hunter El a ajuns să fie un om aproape perfect, pentru că îşi curăţase sufletul şi mintea şi trăia aproape de Domnul vederea și starea pielii putea să discute cu El Oare cineva și-a restabilit viziunea complet să-L audă rostind lucrurile pe care El ni le-a transmis prin revelaţiile Sale. Prin ochii săi spirituali, el a putut să vadă ceea ce a fost şi ceea ce va veni şi noi avem dovada veridicităţii a ceea Oare cineva și-a restabilit viziunea complet el a văzut Sunt recunoscător îmbunătățiți vederea cu antrenamentul că sunt membru al Bisericii şi mărturia mea despre divinitatea ei are la bază poveste simplă a tânărului care a îngenuncheat sub copac şi a primit vizitatori cereşti — nu un Dumnezeu, ci doi separaţi, personaje individuale, Tatăl şi Fiul, revelând, din nou, pământului personajele Dumnezeirii.

Credinţa şi mărturia mea se bazează pe această povestire simplă, pentru că, dacă nu este adevărată, mormonismul cade. Mă rog [ca], atunci când îl comemorăm pe acest mare profet şi reflectăm la viaţa sa, să avem recunoştinţă în inimă pentru lucrurile pe care le avem în vieţile noastre datorită capacităţii sale de văzător şi datorită revelaţiilor pe care ni le-a lăsat — un văzător ales, ridicat de Domnul pentru a ne îndruma în aceste zile din urmă, ca noi să putem să ne întoarcem paşii pe acele căi care ne vor duce la exaltare şi viaţă veşnică.

În ce fel v-a influenţat mărturia despre Prima Viziune? Documentaries That Lied To You De ce este vital pentru sfinţii din zilele din urmă să aibă o mărturie că Joseph Smith a fost Oare cineva și-a restabilit viziunea complet al lui Dumnezeu?

Ce sentimente aveţi când recitiţi învăţăturile preşedintelui Hunter cu privire la organizare Bisericii? Vezi secţiunea 2. Ce binecuvântări aţi primit dumneavoastră şi familia dumneavoastră prin Biserica restaurată a lui Isus Hristos? De ce este util să înţelegem sensul titlurilor de profet, văzător şi revelator?

Oare cineva și-a restabilit viziunea complet viziune normală pentru un miner

Vezi secţiunea 3. În ce fel aţi fost binecuvântaţi de profeţi, văzători şi revelatori?

În secţiunea 4, preşedintele Hunter subliniază câteva dintre motivele pentru care noi aducem laude lui Joseph Smith.

În ce mod vă sporesc aceste învăţături recunoştinţa pentru profetul Joseph?

Oare cineva și-a restabilit viziunea complet stereo pentru viziune

Ce putem învăţa din exemplul lui Joseph Smith? Recitiţi învăţăturile preşedintelui Hunter despre credinţa, educaţia spirituală şi supunerea lui Joseph Smith vezi secţiunea 5. În ce fel ni se aplică nouă aceste învăţături?

Cum putem arăta noi recunoştinţă pentru binecuvântările pe care le avem prin profetul Joseph Smith? Străduiţi-vă să trăiţi în armonie cu ceea ce înţelegeţi.

Ațiputeafiinteresat