Viziune pentru lectură. Programul de lectură "Chişinău citeşte"…

Viziune corectă de lectură,

Misiune, viziune, obiective, servicii Biblioteca Publică Chișcăreni Viziune din lectură, 1 buc reglabil Dial ochi ochelari viziune Reader lectură pahare rame flexibile caz Pentru voi, tineri-romanul de dragoste.

viziune pentru lectură

Sanatatea —bogaţie neprețuită. Din fondul de carte al bibliotecii au fost casate exemlare ca fiind uzate și depășite moral.

Ø Utilizarea bibliotecii Ø Imprumut de documente- Ø Frecvenţa- Ø Viziune din lectură de documente ex - Ø Eliminarea literaturii Ø Difuzarea culturală Cartea ,lectura au un rol primordial în dezvoltarea intelectuala si personală a individului.

viziune pentru lectură

Prin prisma bibliotecii acesta capătă cunostinţe în diferite domenii, se informează asupra creaţiei si activitaţii marilor personaliţati. Cu ajutorul bibliotecii persoana se dezvolta, iar cu fiece carte citita, cu fiece informatîţie culeasă din diverse surse de informatie, se formează ca personalitate care poate aprecia valorile general umane.

viziune pentru lectură

Prin activitătile organizate tindem sa atragem beneficiarii la biblioteca pentru a savura placerea lecturii,comunicarii, implicarii în diverse activitati. Activitatea acestor intepreți se impleteste armonios cu activitatea lui Gr. Vieru În bibliotecă au fost organizate expoziţii tematice de carte: Răsărea din vremi poetul- M. Eminescu Mai pictează-mi o miriște —V.

viziune pentru lectură

Teleucă, poet, publicist. Tot în cadrul FNL promovării lecturii au fost dedicate si viziune pentru lectură activități ca: O țară, o limbăun grai-recital de poezie Dulce este-al mamei grai — serată —literar artistică Limba,istoria,cultura- pilonii neamului-masa rotundă.

viziune pentru lectură

In sala de lectură puteau fi vizionate expoziţiile de catre: Cărti noi.

Ațiputeafiinteresat